Home   |   Harta site     

VoluntariatDirecţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului îşi manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari în temeiul art. 9 din Legea nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România.

Acţiunile bazate pe voluntariat în domeniul protecţiei copilului şi asistenţei sociale a persoanelor adulte cu handicap sunt deosebit de valoroase pentru DGASPC Dolj. Activitatea voluntarilor nu este un substitut pentru munca angajaţilor sau o formulă alternativă la aceasta, ci are implicaţii pozitive în buna desfăşurare a activităţii la nivelul instituţiei şi, în acelaşi timp, reprezintă o oportunitate pentru voluntari de a dobândi experienţa şi expertiza profesională în domeniul în care desfăşoară activitatea.

Specificul instituţiei oferă o gamă variată de activităţi pentru persoanele interesate să desfăşoare activităţi de voluntariat în cadrul structurilor organizatorice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.

Persoanele interesate de prestarea unei activităţi de voluntariat în cadrul DGASPC Dolj, vor depune o cerere (click aici) care va fi însoţită de următoarele documente

-copie certificat de naştere; 

-copie CI/paşaport, după caz; 

-copie documente emise de Inspectoratul General pentru Imigrări care atestă rezidenţa în România, după caz;

-acord scris părinte/reprezentant legal şi copie acte care atestă calitatea de părinte/reprezentant legal, pentru solicitantul cu vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani;

-copie certificat de căsătorie, după caz ;

-curriculum vitae – semnat şi datat ;

-copie adeverinţă elev/student/angajat;

-copii documente de studii/calificare relevante pentru desfăşurarea activităţii de voluntariat;

-adeverinţă medicală, eliberată de către medicul de familie al solicitantului, care să ateste că este apt de muncă;

-cazier judiciar – în original, valabil la data depunerii;

-certificat de integritate comportamentală.;

 

Cererea şi documentele anexate se vor depune la Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.

Date de contact:

Craiova, Bd. Nicolae Titulescu nr. 22, camera nr. 3

Telefon: 0251/407.009