Home   |   Harta site     

RovinietePersoanele cu handicap, detinatoare de autoturisme adaptate handicapului, precum si persoanele care le au in ingrijire, beneficiaza de scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale, prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Sumele aferente dreptului prevazut la art. 27 din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.

 

Documente necesare:

 

1.Pentru rovinietele solicitate pentru autoturismele detinute de persoanele cu handicap si adaptate handicapului :

- Cererea persoanei cu handicap, detinatoare de autoturism, adaptat handicapului (Anexa1- click aici);

- Certificatul de inmatriculare;

- Cartea de identitate a autoturismului din care sa reiasa ca acesta este adaptat handicapului;

- Copie a actului de identitate a persoanei cu handicap;

- Permis de conducere;

- Documentul care atesta incadrarea in grad de handicap (certificatul de handicap).

 

2. Pentru autoturismele detinute de persoanele care au in ingrijire persoane cu handicap:

- Cererea persoanei care are in ingrijire o persoana cu handicap (Anexa2 - click aici /Anexa 3 - click aici);

- Ancheta sociala in care se va inscrie in mod obligatoriu calitatea de ingrijitor;

- Documentul care atesta incadrarea in grad de handicap a persoanei pe care o are in ingrijire – (certificatul de handicap);

- Copie a actului de identitate a ingrijitorului;

- Permisul de conducere al detinatorului de autoturism;

- Certificatul de inmatriculare al autoturismului, detinut de ingrijitorul persoanei cu handicap;

- Cartea de identitate a autoturismului.

 

Documentele se depun la sediul DGASPC Dolj -  Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala, Bd. Nicolae Titulescu nr. 22, camera nr. 38.

Programul de lucru cu publicul este de luni pana joi, intre orele 09.00 si 13.00.