Home   |   Harta site     

RovinietePersoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanele care le au în îngrijire, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Sumele aferente dreptului prevăzut la art. 27 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.

 

Documente necesare:

 

1.Pentru rovinietele solicitate pentru autoturismele deţinute de persoanele cu handicap şi adaptate handicapului :

- Cererea persoanei cu handicap, deţinătoare de autoturism, adaptat handicapului (Anexa1- click aici);

- Certificatul de înmatriculare;

- Cartea de identitate a autoturismului din care să reiasă că acesta este adaptat handicapului;

- Copie a actului de identitate a persoanei cu handicap;

- Permis de conducere;

- Documentul care atestă încadrarea în grad de handicap (certificatul de handicap).

 

2. Pentru autoturismele deţinute de persoanele care au în îngrijire persoane cu handicap:

- Cererea persoanei care are în îngrijire o persoană cu handicap (Anexa2 - click aici);

- Ancheta socială în care se va înscrie în mod obligatoriu calitatea de îngrijitor;

- Documentul care atestă încadrarea în grad de handicap a persoanei pe care o are în îngrijire – (certificatul de handicap);

- Copie a actului de identitate a îngrijitorului;

- Permisul de conducere al deţinătorului de autoturism;

- Certificatul de înmatriculare al autoturismului, deţinut de îngrijitorul persoanei cu handicap;

- Cartea de identitate a autoturismului.

 

Documentele se depun la sediul DGASPC Dolj -  Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale, Bd. Nicolae Titulescu nr. 22, camera nr. 38.

Programul de lucru cu publicul este de luni până joi, între orele 09.00 şi 13.00.