Home   |   Harta site     

Portofoliu de proiecteDirecţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj a identificat nevoile privind serviciile de asistenţă socială la nivelul judeţului şi a stabilit portofoliul de proiecte pentru perioada 2015-2020, care este în concordanţă cu Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi copilului 2015-2020.

Strategia DGASPC Dolj 2015-2020 are ca obiectiv general protecţia şi respectarea drepturilor familiei, copilului şi ale persoanei adulte cu handicap/în dificultate, prin mobilizarea resurselor necesare, responsabilizarea factorilor relevanţi şi asigurarea unui parteneriat eficient cu instituţiile care desfăşoară activităţi complementare domeniului asistenţei sociale. 

DGASPC Dolj şi-a propus pentru perioada 2015-2020 dezvoltarea sistemului de asistenţă socială, pentru a răspunde unui număr cât mai mare de solicitări şi pentru a se adapta permanent nevoilor copiilor şi persoanelor aflate în dificultate, ca urmare a fenomenelor sociale noi apărute. Conform analizelor proprii, raportate la nevoile sociale şi gradul de dezvoltare socială din aria de competenţă, instituţia noastră urmăreşte dezvoltarea de servicii specializate în municipiul reşedinţă de judeţ, în urbanul mic şi în mediul rural.

Propunerile de proiecte ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, în municipiul Craiova, sunt:

 • Proiectul cu titlul “Extindere Complex de Servicii Comunitare Vis De Copil”, cod SMIS 32162, depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.2 - Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, număr de înregistrare a cererii de finanţare SV/39/3/3.2/54/30.11.2010, a fost declarat conform administrativ şi eligibil, fiind încadrat în lista de rezervă.  În aceste condiţii, intrarea în efectivitate a aprobării şi semnarea contractului de finanţare pentru proiectul mai sus menţionat se pot îndeplini după deschiderea liniilor de finanţare pentru perioada de programare 2014-2020.
 • Înfiinţarea unui Complex de Servicii pentru Persoane Vâstnice cu Handicap, structurat pe două componente: componenta rezidenţială –un centru de îngrijire şi asistenţă cu o capacitate de 50 de locuri şi componenta de zi – un centru de servicii de recuperare neuromotorie cu o capacitate de 100 de locuri.  Complexul va fi amplasat pe terenul DGASPC Dolj, situat în strada Parângului nr. 45 B, pentru care există studiu de fezabilitate şi proiect tehnic, valoarea aproximativă a proiectului ridicându-se la suma de 3.000.000 euro, exclusiv dot[rile.
 • Mansardarea şi amenajarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Copilul cu Handicap „Sf. Apostol Andrei”. Prin intermediul acestui proiect se urmăreşte asigurarea unui cadru adecvat de găzduire și îngrijire, prin amenajarea unor spaţii de cazare, pentru copiii din comunitate care beneficiază de servicii de recuperare în cadrul centrului şi nu au domiciliul pe raza municipiului Craiova. Aceste servicii vor fi oferite copiilor pe perioada tratamentului de recuperare.
 • Extinderea Centrului de Plasament pentru Copilul Preşcolar cu Dizabilităţi „Prichindel” prin mansardarea imobilului în care funcţionează centrul. Prin amenajarea unei mansarde se urmăreşte extinderea capacităţii de cazare a centrului, în vederea asigurării spaţiilor de cazare, având în vedere că numărul copiilor cu handicap din judeţul Dolj înregistrează o evoluţie ascendentă.
 • Înfiinţarea unui Centru de Pregătire pentru o Viaţă Independentă, cu o capacitate de 50 de locuri. Prin înfiinţarea acestui centru se urmăreşte dezvoltarea programelor şi serviciilor centrate pe dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului. Se vor asigura spaţii de locuit şi suport/asistenţă în identificarea unui loc de muncă şi gestionarea bugetului personal, pe o perioadă de 2 ani după părăsirea sistemului de protecţie.
 • Înfiinţarea unui Centru de zi destinat copiilor care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal. Scopul unui astfel de centru îl reprezintă oferirea de servicii specializate minorilor care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal, în vederea prevenirii recidivei şi menţinerii în mediul familial, sub supravegherea părinţilor şi structurilor specializate.
 • Înfiinţarea unui Centru de Asistenţă Post-Detenţie în parteneriat cu Penitenciarul pentru Minori şi Tineri din Craiova, care să vină în sprijinul minorilor cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani şi tinerilor cu vârste de până la 21 de ani,  eliberaţi din detenţie, prin oferirea de servicii de găzduire, informare, consiliere, socializare, suport şi asistenţă în vederea reintegrării sociale.
 • Înfiinţarea unui Centru pentru victimele violenţei domestice în cadrul căruia beneficiarii să primească servicii de găzduire temporară, hrană, informare, consiliere socială/psihologică/juridică, sprijin în gasirea unui loc de muncă şi identificarea unei locuinţe.

 

În ceea ce priveşte urbanul mic şi mediul rural, propunerile de proiecte ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj sunt următoarele:

 • Înfiinţarea Complexului de Servicii Comunitare „Sf. Nicolae”, în oraşul Segarcea, structurat pe două componente: componenta rezidenţială, Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap, cu o capacitate de 50 de locuri şi componenta de zi, Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Copilul cu Handicap, cu o capacitate de 100 de locuri.  Clădirea în care va funcţiona Complexul, pusă la dispoziţia DGASPC Dolj de către Consiliul Judeţean Dolj, necesită lucrări de reabilitare, modernizare şi amenajare, astfel încât serviciile sociale furnizate să fie în conformitate cu standardele de calitate.
 • Înfiinţarea unui Complex de Case de Tip Familial pentru copiii cu vârste între 4 şi 18 ani, care va fi amplasat în localitatea Podari. Prin intermediul acestui proiect se urmăreşte construirea şi amenajarea unui complex de tip modular, pentru un număr total de 50 de beneficiari.  Terenul pe care se va înfiinţa acest Complex a fost pus la dispoziţia DGASPC Dolj de către Consiliul Judeţean Dolj. 
 • Înfiinţarea unui Centru de Îngrijire şi Asistenţă în zona Dăbuleni-Bechet, cu o capacitate maximă de 50 de locuri.
 • Înfiinţarea unui Centru de Plasament pentru Copilul cu Handicap în zona Dăbuleni-Bechet, cu o capacitate  maximă 50 de locuri.
 • Înfiinţarea unei structuri de economie socială (seră legumicolă) în oraşul Filiaşi în care să-şi desfăşoare activitatea beneficiarii Complexului “Sf. Dumitru” Filiaşi;
 • Înfiinţarea unei structuri de economie socială (seră legumicolă) în comuna Dioşti, în care să-şi desfăşoare activitatea beneficiarii Complexului “Sf. Gheorghe” Dioşti.
 • Înfiinţarea unei structuri de economie socială (seră legumicolă) în municipiul Calafat, în care să-şi desfăşoare activitatea beneficiarii aflaţi sub o măsură de protecţie în cadrul centrelor aflate în subordinea DGASPC Dolj, care funcţionează în această locaţie.
 • Amenajarea unui teren de sport multifuncţional în incinta Complexului “Sf. Dumitru” Filiaşi, echipat pentru minifotbal, baschet, volei şi handbal, destinat activităţilor sportive derulate de către beneficiarii Complexului.
 • Amenajarea unui teren de sport multifuncţional în incinta Complexului “Sf. Gheorghe” Dioşti, echipat pentru minifotbal, baschet, volei şi handbal, destinat activităţilor sportive derulate de către beneficiarii Complexului.
 • Amenajarea unui teren de sport multifuncţional în municipiul Calafat, în incinta locaţiei în care funcţionează CPRU Calafat şi Centrul de Tip Respiro Calafat, destinat activităţilor sportive derulate de către beneficiarii celor două centre.
 • Înfiinţarea unor Centre de consiliere, asistenţă şi suport pentru copiii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate în Filiaşi, Segarcea, Băileşti, Calafat, Bechet, Dăbuleni.  Necesitatea înfiinţării/dezvoltării unor astfel de servicii este justificată de faptul că numărul copiilor din judeţul Dolj care rămân fără ocrotire părintească este în continuă creştere, potrivit datelor statistice existente la nivelul instituţiei.  Având în vedere că efectele acestui fenomen sunt de natură să afecteze atât viaţa emoţională, cât şi socială a copiilor, acordarea asistenţei şi protecţiei acestor copii implică o abordare complexă, cu intervenţii exacte, care pot fi oferite în cadrul unor astfel de centre.
 • Înfiinţarea unor Centre pentru Educaţie şi Sprijin Comunitar în Filiaşi, Segarcea, Băileşti, Calafat, Bechet, Dăbuleni, care au drept scop prevenirea excluderii sociale a copiilor şi familiilor cu risc crescut de izolare socială sau aflate în incapacitate de a oferi condiţii minimale de creştere şi educaţie, printr-un program de servicii educaţionale, psihologice şi sociale oferite zilnic  în cadrul centrului de zi.
 • Înfiinţarea unor Centre de zi pentru Persoane Vârstnice în Filiaşi, Segarcea, Băileşti, Calafat, Bechet, Dăbuleni, servicii integrate de asistenţă socială, care îşi propun să crească gradul de integrare şi participare socială a vârstnicilor, să ofere condiţii de petrecere a timpului liber, să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice, să prevină şi să diminueze simptomele de instituţionalizare.  Prin realizarea acestor investiţii se urmăreşte dezvoltarea infrastructurii pentru servicii sociale, premisă pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor de pe întreg teritoriul judeţului Dolj la servicii sociale de calitate, în conformitate cu principiile proximităţii serviciilor sociale.

 

Totodată, în vederea creşterii gradului de competenţe şi abilităţi profesionale ale personalului angajat şi în scopul eficientizării activităţii sub aspectul furnizării serviciilor, DGASPC Dolj urmăreşte derularea unor proiecte în această direcţie, respectiv:

 • Dobândirea abilităţilor şi competenţelor specifice în folosirea tehnologiei informatice (obţinere permis ECDL) de către angajaţii DGASPC Dolj care utilizează calculatorul.
 • Dobândirea abilitatilor si competentelor specifice în utilizarea unei limbi straine de circulaţie europeană (limba engleză) de către angajaţii din cadrul structurilor organizatorice care desfăşoară activităţi de cooperare inter-instituţională sau cu diferite organisme internaţionale.
 • Creşterea oportunităţii intervenţiilor în domeniul de activitate al DGASPC Dolj prin interconectarea informatică a instituţiilor partenere în procesul de asigurare a serviciilor de asistenţă socială.