Home   |   Harta site     

AdoptiaCe este adoptia?

Adoptia este operatiunea juridica prin care se creeaza legatura de filiatie intre adoptator si adoptat, precum si legaturi de rudenie intre adoptat si rudelele adoptatorului.

 

Care sunt etapele adoptiei interne?

Etapele adoptiei interne sunt urmatoarele:

1.depunerea cererii de evaluare pentru obtinerea atestatului de persoana/familie apta sa adopte;

2.depunerea actelor necesare care se anexeaza la cererea de evaluare;

3.intalnirea de informare;

4.evaluarea sociala;

5.evaluarea psihologica;

6.pregatirea pentru asumarea in cunostinta de cauza a rolului de parinte;

7.eliberarea atestatului;

8.potrivirea copil-persoana/familie adoptatoare;

9.incredintarea in vederea adoptiei;

10.incuviintarea adoptiei;

11.monitorizarea postadoptie.

 

Ce conditii trebuie indeplinite pentru adoptie?

Pot adopta numai persoanele care au capacitate deplina de exercitiu si care sunt cu cel putin 18 ani mai in varsta decat cel pe care doresc sa il adopte. Totodata, adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie sa indeplineasca garantii morale si conditii materiale necesare cresterii, educarii si dezvoltarii armonioase a copilului.

 

Nu pot sa adopte:

-persoanele cu boli psihice si handicap mintal; 

-persoana care a fost condamnata definitiv pentru o infractiune contra persoanei sau contra familiei, savarsita cu intentie, precum si pentru infractiunea de pornografie infantila si infractiuni privind traficul de droguri sau precursori nu poate adopta.

-persoana ori familia al carei copil beneficiaza de o masura de protectie speciala sau care este decazuta din drepturile parintesti; 

-persoanele care doresc sa adopte singure, ai caror soti sunt bolnavi psihic, au handicap mintal sau se gasesc in una dintre situatiile prevazute mai sus.

 

Unde se depune cererea in vederea adoptiei?

Cererea se depune la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj. 

 

Documente necesare solutionarii cererii de evaluare

 1. a) copie de pe cartea de identitate solicitanti si dupa caz si pentru celelalte persoane majore care locuiesc cu acestia, permisul de sedere pe termen lung sau, dupa caz, cartea de rezidenta permanenta;
 2. b) declaratie autentica pe propria raspundere cu privire la locuirea efectiva si continua pe teritoriul Romaniei in ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistand absente temporare care cumulat sa depaseasca 3 luni;
 3. c) copie de pe certificatul de nastere insotita de documentul original, pentru certificare;
 4. d) copie de pe certificatul de casatorie sau hotararea de divort/certificatul de divort, daca este cazul, insotita de documentul original, pentru certificare;
 5. e) copie de pe titlul de proprietate sau alt document care sa ateste dreptul de folosinta a locuintei;
 6. f) certificatul de cazier judiciar;
 7. g) adeverinte de venit sau alte documente care atesta veniturile solicitantului/solicitantilor;
 8. h) certificat medical/adeverinta medicala eliberat/eliberata de medicul de familie privind starea de sanatate si eventualele boli cronice, insotit/insotita de rezultatul evaluarii psihiatrice;
 9. i) declaratia sotului care nu se asociaza la cererea de adoptie, cu indicarea expresa a motivelor neasocierii, insotita de certificatul de cazier judiciar, certificat medical/adeverinta medicala si rezultatul evaluarii psihiatrice, declaratie autentica pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu este decazut din drepturile parintesti, precum si referitor la faptul ca nu are copil/copii in sistemul de protectie speciala;
 10. j) declaratie autentica pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul/solicitantii nu este/sunt decazut/decazuti din drepturile parintesti, precum si referitor la faptul ca nu are/au copil/copii in sistemul de protectie speciala;
 11. k) certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieste solicitantul;
 12. l) certificat medical /adeverinta medicala eliberat/eliberata de medicul de familie privind starea de sanatate a celorlalte persoane cu care locuieste solicitantul, cu mentionarea eventualelor boli cronice, insotit/insotita de rezultatul evaluarii psihiatrice.

 

Cand are loc intalnirea de informare si care este scopul ei ?

Intalnirea de informare are loc la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj –Craiova, strada Nicolae Titulescu nr. 22- la Biroul Adoptii, camera 28, inainte de depunerea dosarului de evaluare pentru adoptie, ocazie cu care va fi preluata lista cu actele necesare intocmirii dosarului de evaluare. Scopul acesteia este de informare despre ceea ce inseamna adoptia din punct de vedere legislativ, administrativ si socio-psiho-medical.

 

Unde se va face evaluarea?

Evaluarea se va face atat la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, cat si la domiciliul solicitantului, de catre un asistent social si un psiholog, in vederea evaluarii capacitatii solicitantului de a adopta.

 

In ce consta evaluarea si ce cuprinde aceasta?
Procesul de evaluare cuprinde:
- evaluarea sociala;
- evaluarea psihologica;
- pregatirea in vederea asumarii in cunostinta de cauza a rolului de parinte.
Evaluarea (sociala si psihologica) consta in culegerea de informatii cu privire la:
- personalitatea si starea sanatatii adoptatorului sau familiei adoptatoare, viata familiala, conditiile de locuit, aptitudinea de crestere si educare a unui copil;

- situatia economica a persoanei/familiei, analizata din perspectiva surselor de venit, a continuitatii acestora, precum si a cheltuielilor persoanei/familiei;

- motivele pentru care adoptatorul sau familia adoptatoare doreste sa adopte;

- motivele pentru care, in cazul in care numai unul dintre cei 2 soti solicita sa adopte un copil, celalalt sot nu se asociaza la cerere;

- impedimente de orice natura relevante pentru capacitatea de a adopta.

Pregatirea pentru asumarea in cunostinta de cauza a rolului de parinte este destinata evaluarii si dezvoltarii capacitatii solicitantului de a raspunde nevoilor copilului adoptabil.

 

Cand se primeste atestatul? 

Atestatul se primeste in termen de maxim 90 zile de la data depunerii cererii. In urma evaluarii si pregatirii, profesionistii vor intocmi un raport de evaluare a capacitatii de a adopta, cu propunerea pentru acordare sau neacordare atestatului de persoana/familie apta sa adopte. Pe baza acestei propuneri, directorul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj acorda sau nu atestatul. Atestatul este valabil cinci ani, fiind necesara o reevaluare anuala.

 

Ce pot face daca in urma evaluarii se propune neacordarea atestatului?

In cazul in care in raportul final se propune neacordarea atestatului, in termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluarii, se poate formula o contestatie, ce va fi solutionata in termen de 30 zile de catre Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptie.

 

Ce inseamna compatibilitatea dintre copil si familie?

Potrivirea este o etapa premergatoare incredintarii in vederea adoptiei prin care se identifica si se selecteaza persoana/familia atestata ca fiind apta sa adopte, care raspunde nevoilor identificate ale copilului, si se stabileste compatibilitatea dintre copil si persoana/familia adoptatoare.

Procesul de potrivire include o componenta initiala si una practica si se realizeaza de catre compartimentul de adoptii si postadoptii din structura directiei.

 

Prioritate la adoptie

Potrivirea se realizeaza acordandu-se prioritate rudelor copilului din cadrul familiei extinse, altor persoane alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de familie pentru o perioada de minimum 6 luni, precum si familiilor/persoanelor care au adoptat frati ai copilului sau care se afla in procedura de adoptie cu un frate/frati al/ai acestuia, in masura in care acest lucru nu contravine interesului sau superior. In potrivire se includ numai acele rude si persoane care detin atestat valabil de adoptator/familie adoptatoare.

 

Cand va fi incredintat copilul in vederea adoptiei si pentru ce perioada?

Dupa ce profesionistii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj vor stabili compatibilitatea dintre copilul adoptabil si o persoana/familie, copilul va fi incredintat in vederea adoptiei prin hotararea instantei judecatoresti. La baza hotararii va fi raportul elaborat de profesionistii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj in ceea ce priveste constatarea compatibilitatii. Copilul va fi incredintat pentru 90 de zile si, in aceasta perioada, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj va monitoriza bilunar evolutia copilului in familie.

 

Cand poate fi incuviintata adoptia?

La finalul celor 90 de zile, instanta poate incuviinta sau nu adoptia pe baza informatiilor existente in raportul intocmit de profesionistii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj privind evolutia copilului in familie.

 

 

Cat timp dureaza monitorizarea postadoptie si de catre cine se face?

Monitorizarea postadoptie se face timp de 2 ani, trimestrial, de catre profesionistii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, in vederea evaluarii evolutiei copilului adoptat si a relatiilor cu familia.

 

Unde va puteti adresa daca aveti nevoie de sprijin?

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, prin intermediul Biroului Adoptii, va furniza si va asigura accesul copilului si familiei la servicii postadoptie, in functie de nevoile identificate. Aceste servicii vor fi furnizate de specialisti si vor fi mentionate ca recomandari in rapoartele postadoptie trimestriale.

 

Pentru intrebari suplimentare sau clarificari ale unor aspecte referitoare la adoptie, va puteti adresa Biroului Adoptii din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.

Date de contact:

Craiova, strada Nicolae Titulescu nr. 22, camera 26 / 29

Telefon: 0251/432.234 sau 0251/407.037