Home   |   Harta site     

Masuri de protectie specialaProtectia speciala a copilului reprezinta ansamblul masurilor, prestatiilor si serviciilor destinate ingrijirii si dezvoltarii copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai sau a celui care, in vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat in grija acestora.

Masurile de protectie speciala a copilului sunt: 

- plasamentul; 

- plasamentul in regim de urgenta;

- supravegherea specializata.

De masurile de protectie speciala beneficiaza:

a) copilul ai carui parinti sunt decedati, necunoscuti, decazuti din exercitiul drepturilor parintesti sau carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti, pusi sub interdictie, declarati judecatoreste morti sau disparuti, cand nu a putut fi instituita tutela;

b) copilul care, in vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat in grija parintilor din motive neimputabile acestora;

c) copilul abuzat sau neglijat;

d) copilul gasit sau copilul parasit in unitati sanitare;

e) copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala si care nu raspunde penal.

Parintii, precum si copilul care a implinit varsta de 14 ani au dreptul sa atace in instanta masurile de protectie speciala, beneficiind de asistenta juridica gratuita, in conditiile legii.

 

Plasamentul

Plasamentul copilului constituie o masura de protectie speciala, avand caracter temporar, care poate fi dispusa, dupa caz, la:

a) o persoana sau familie;

b) un asistent maternal;

c) un serviciu de tip rezidential.

Persoana sau familia care primeste un copil in plasament trebuie sa aiba domiciliul in Romania si sa fie evaluata de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului cu privire la garantiile morale si conditiile materiale pe care trebuie sa le indeplineasca pentru a primi un copil in plasament.

Pe toata durata plasamentului, domiciliul copilului se afla, dupa caz, la persoana, familia, asistentul maternal sau la serviciul de tip rezidential care il are in ingrijire.

Plasamentul copilului care nu a implinit varsta de 7 ani poate fi dispus numai la familia extinsa, substitutiva sau la asistent maternal .

Plasamentul copilului mai mic de 7 ani intr-un serviciu de tip rezidential se poate stabili in situatia in care acesta prezinta handicapuri grave, cu dependenta de ingrijiri in servicii de tip rezidential specializate .

La stabilirea masurii de plasament se va urmari:

a)plasarea copilului, cu prioritate, la familia extinsa sau la familia substitutiva;

b)mentinerea fratilor impreuna;

c)facilitarea exercitarii de catre parinti a dreptului de a vizita copilul si de a mentine legatura cu acesta.

 

Masura plasamentului se stabileste de catre:

A) Comisia pentru protectia copilului, in situatia in care exista acordul parintilor, pentru situatiile:

 - copilul care, in vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat in grija parintilor din motive neimputabile acestora;

-copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala si care nu raspunde penal.

B) Instanta judecatoreasca, la cererea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului pentru:

a) copilul ai carui parinti sunt decedati, necunoscuti, decazuti din exercitiul drepturilor parintesti sau carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti, pusi sub interdictie, declarati judecatoreste morti sau disparuti, cand nu a putut fi instituita tutela;

b) copilul abuzat sau neglijat si copilul gasit sau copilul abandonat de catre mama in unitati sanitare, daca se impune inlocuirea plasamentului in regim de urgenta dispus de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

c) copilul care, in vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat in grija parintilor din motive neimputabile acestora si pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala si care nu raspunde penal, atunci cand nu exista acordul parintilor sau, dupa caz, al unuia dintre parinti, pentru instituirea acestei masuri.

Drepturile si obligatiile parintesti fata de copil se mentin pe toata durata masurii plasamentului dispus de catre Comisia pentru protectia copilului.

Drepturile si obligatiile parintesti fata de copil se mentin pe toata durata masurii plasamentului dispus de catre instanta in situatia copilului care, in vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat in grija parintilor din motive neimputabile acestora, precum si a copilului care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala si care nu raspunde penal, atunci cand nu exista acordul parintilor sau, dupa caz, al unuia dintre parinti, pentru instituirea acestei masuri, daca in vederea respectarii interesului superior al copilului instanta nu dispune altfel, in functie de circumstantele cazului.

Drepturile si obligatiile parintesti fata de copil pe toata durata masurii plasamentului dispus de catre instanta, in situatia copilului ai carui parinti sunt decedati, necunoscuti, decazuti din exercitiul drepturilor parintesti sau carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti, pusi sub interdictie, declarati judecatoreste morti sau disparuti, cand nu a putut fi instituita tutela, precum si in situatia copilului  abuzat sau neglijat, copilului gasit sau copilului parasit in unitati sanitare, sunt exercitate de catre directorul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Dispozitiile prevazute de legislatia in vigoare referitoare la dreptul parintelui firesc de a consimti la adoptia copilului se aplica in mod corespunzator.

Comisia pentru protectia copilului sau, dupa caz, instanta care a dispus plasamentul copilului va stabili, daca este cazul, si cuantumul contributiei lunare a parintilor la intretinerea acestuia, in conditiile stabilite de Codul civil. Sumele astfel incasate se constituie venit la bugetul judetului.

Daca plata contributiei la intretinerea copilului nu este posibila, instanta obliga parintele apt de munca sa presteze intre 20 si 40 de ore lunar pentru fiecare copil, actiuni sau lucrari de interes local, pe durata aplicarii masurii de protectie speciala, pe raza administrativ-teritoriala in care are domiciliul sau resedinta. 

 

Plasamentul in regim de urgenta

Plasamentul in regim de urgenta este o masura de protectie speciala, cu caracter temporar, care se stabileste pentru copilul aflat in urmatoarele situatii:

a) abuzat, neglijat sau supus oricarei forme de violenta;

b) gasit sau parasit in unitati sanitare.

Plasamentul in regim de urgenta se poate dispune si in cazul copilului al carui unic ocrotitor legal sau ambii au fost retinuti, arestati, internati sau in situatia in care, din orice alt motiv, acestia nu-si pot exercita drepturile si obligatiile parintesti cu privire la copil. Autoritatea, institutia sau unitatea care a hotarat sau a dispus una dintre masurile prevazute mai sus care a condus la ramanerea unui minor fara ocrotire parinteasca sau care, dupa caz, primeste sau gazduieste o persoana despre care cunoaste ca este singurul ocrotitor legal al unui copil are obligatia de a informa, in cel mai scurt timp posibil, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in a carei circumscriptie locuieste copilul, despre situatia acestuia si a ocrotitorului sau legal.

Pe toata durata plasamentului in regim de urgenta se suspenda de drept exercitiul drepturilor parintesti, pana cand instanta judecatoreasca va decide cu privire la mentinerea sau inlocuirea acestei masuri si cu privire la exercitarea drepturilor parintesti. Pe perioada suspendarii, drepturile si obligatiile parintesti privitoare la persoana copilului sunt exercitate si, respectiv, indeplinite de catre persoana, familia, asistentul maternal sau seful serviciului de tip rezidential care a primit copilul in plasament in regim de urgenta, iar cele privitoare la bunurile copilului sunt exercitate si, respectiv, indeplinite de catre directorul Directiei Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

 

Supravegherea specializata

Masura de supraveghere specializata se dispune fata de copilul care a savarsit o fapta penala si care nu raspunde penal. In cazul in care exista acordul parintilor sau al reprezentantului legal, masura supravegherii specializate se dispune de catre Comisia pentru protectia copilului, iar in lipsa acestui acord, de catre instanta judecatoreasca.

 

Monitorizarea aplicarii masurilor de protectie speciala

Imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala, dispuse de Comisia pentru protectia copilului sau de instanta judecatoreasca, trebuie verificate trimestrial de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

In cazul in care imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala s-au modificat, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului este obligata sa sesizeze de indata Comisia pentru protectia copilului sau, dupa caz, instanta judecatoreasca, in vederea modificarii sau, dupa caz, a incetarii masurii.

Dreptul de sesizare privind modificarea imprejurarilor care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala il au, de asemenea, parintii sau alt reprezentant legal al copilului, precum si copilul.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului are obligatia de a urmari modul in care sunt puse in aplicare masurile de protectie speciala, dezvoltarea si ingrijirea copilului pe perioada aplicarii masurii. 

Propunerea de incetare a masurii de protectie si reintegrarea in familie este insotita, in mod obligatoriu, de documente din care sa reiasa participarea parintilor la sedinte de consiliere, astfel incat reintegrarea sa se realizeze in cele mai bune conditii.