Home   |   Harta site     

Proiecte in derulareTEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj a semnat în data de 01.11.2018 Acordul de parteneriat nr.47152 /01.11.2018 prin care și-a exprimat acordul de asociere în vederea implementării proiectuluil „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod 127169, depus de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în parteneriat cu cele 47 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din țară.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei,

Obiectivul general al proiectului este: Creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială şi a numărului de asistenţi maternali la nivelul comunităţii, prin introducerea de instrumente şi proceduri şi prin îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sistem. În acest sens, vor fi formaţi toţi cei aproximativ 11 000 de asistenţi maternali activi, precum şi peste 4000 de asistenţi maternali care vor fi angajaţi pe perioada de implementare a proiectului. În vederea creşterii calităţii activităţii acestora, vor fi elaborate proceduri operaţionale, care vor fi aplicabile şi obligatorii în activitatea desfăşurată de asistenţii maternali.

La nivel județului Dolj rețeaua de asistență maternală va fi extinsă până la sfârșitul anului 2023 cu 125 de persoane și 395 de asistenți maternali vor beneficia de formare profesională continuă.

Perioada de implementare a proiectului este de 120 luni, respectiv până la 31 decembrie 2023.