Home   |   Harta site     

Telefoane serviciiDENUMIRE SERVICIU

NUMĂR DE TELEFON

Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare

0251/407.009

Serviciul Programe, Proiecte

0251/407.008

Serviciul Comunicare, Relaţii cu Publicul

0251/407.000

Serviciul Juridic şi Contencios

0251/407.033

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului

0251/466.660

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

0251/411.767

Serviciul Evaluare Iniţială

0251/430.937

Serviciul Management de Caz pentru Copil

0251/407.019

Serviciul Management de Caz pentru Adulţi şi Monitorizare Servicii Sociale

0251/407.034

Biroul Adopţii

0251/432.234

Serviciul Economic şi Financiar Contabil

0251/407.015

Serviciul Analize Tehnice

0251/407.044

Serviciul Achiziţii Publice

0251/407.010

Serviciul Urmărire Contracte

0251/407.012

Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale

0251/407.032