Home   |   Harta site     

Telefoane serviciiServiciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare 

Telefon: 0251/407.009

 

Serviciul Programe, Proiecte 

Telefon: 0251/407.008

 

Serviciul Comunicare, Relaţii cu Publicul 

Telefon: 0251/407.000

 

Serviciul Juridic şi Contencios 

Telefon: 0251/407.033

 

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului 

Telefon: 0251/466.660

 

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Telefon: 0251/411.767

 

Compartiment Audit 

Telefon: 0251/407.030

 

Compartiment Control Intern 

Telefon: 0251/407.027

 

Serviciul Evaluare Iniţială 

Telefon: 0251/430.937

 

Serviciul Management de Caz pentru Copil 

Telefon: 0251/407.019

 

Serviciul Management de Caz pentru Adulţi şi Monitorizare Servicii Sociale 

Telefon: 0251/407.034

 

Biroul Adopţii 

Telefon: 0251/432.234

 

Serviciul Economic şi Financiar Contabil 

Telefon: 0251/407.015

 

Serviciul Analize Tehnice 

Telefon: 0251/407.044

 

Serviciul Achiziţii Publice 

0251/407.010

 

Serviciul Urmărire Contracte 

Telefon: 0251/407.012

 

Serviciul  Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale 

Telefon: 0251/407.032

 

Serviciul Îngrijire la Domiciliu 

Telefon: 0251/407.045