Home   |   Harta site     

Prestatii socialeDreptul la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale se acordă din oficiu în toate cazurile pentru persoanele deţinătoare de certificat de încadrare în grad de handicap care se află în plată în evidenţa instituţiei, pe perioada valabilităţii documentului care atestă încadrarea în grad de handicap,  sau la cerere, pentru persoanele care-şi depun pentru prima dată dosarul, pe baza actelor doveditoare, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap, republicată.

În termen de 48 de ore de la ridicarea certificatului de încadrare în grad de handicap de la Comisia pentru Protecţia Copilului/Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, persoana cu handicap/reprezentantul legal se adresează Serviciului Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, în vederea acordării prestaţiilor sociale. 

 

Documente necesare PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP în vederea întocmirii dosarului de acordare prestaţii sociale, în conformitate cu prevederile Legii 448/2006, republicată:

1.Dosar cu şină – completat cu nume, prenume şi adresa persoanei cu handicap;

2.Cerere şi angajament (click aici) – completate cu datele personale ale persoanei cu handicap;

3.Act de identitate (original şi copie) al persoanei cu handicap; 

4.Certificat de încadrare în grad de handicap (original);

5.Decizie de pensie de la Casa Judeţeană de Pensii (copie şi original);

6. Cupon de pensie (original);

7.Declaraţie pe propria răspundere a persoanei cu handicap cu privire la veniturile pe care le realizează (salariu, pensie de invaliditate, pensie la limită de vârstă, pensie de urmaş, ajutor social) (click aici);

8.Adeverinţă salariat (pentru persoanele salariate) valabilă la DGASPC Dolj.

Data intrării în drepturi este luna următoare de la data depunerii şi înregistrării dosarului.

Documentele se depun la Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale, Bd. Nicolae Titulescu nr. 22, camera nr. 37.

Programul de lucru cu publicul este de luni până joi, între orele 09.00 şi 13.00.

 

Documente necesare în vederea întocmirii dosarului de acordare prestaţii sociale COPILULUI CU HANDICAP, în conformitate cu prevederile Legii 448/2006, republicată:

1.Dosar cu şină;

2.Cerere şi angajament (click aici) -completate cu datele personale ale reprezentantului legal; 

3.Certificat de încadrare în grad de handicap;

4.Hotărâre de încadrare în grad de handicap;

5.Certificat de naştere copil (copie şi original);

6.Carte de identitate copil (unde este cazul - copie şi original);

7.Carte de identitate părinţi (copie şi original);

8.Anchetă socială (original);

9.Cupon roşu;

10.Adeverinţă grădiniţă/şcoală (unde este cazul);

11.Declaraţie de la notar pentru copiii neşcolarizaţi (unde este cazul);

12.Sentinţă civilă pronunţată de Tribunal pentru copiii aflaţi în plasament;

13.Sentinţă civilă de divorţ (unde este cazul).

 

Data intrării în drepturi este luna următoare de la data depunerii şi înregistrării dosarului.

Documentele se depun la Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale, Bd. Nicolae Titulescu nr. 22, camera nr. 38.

Programul de lucru cu publicul este de luni până joi, între orele 09.00 şi 13.00.