Home   |   Harta site     

Prestatii sociale 1. Dreptul la prestatiile sociale se stabileste din oficiu, prin decizie a directorului general al DGASPC Dolj in baza documentului care atesta incadrarea in grad de handicap din evidenta DGASPC Dolj;
 2. Plata prestatiei sociale se face din oficiu in baza deciziei de plata emisa de directorul executiv al AJPIS Dolj,care are la baza decizia directorului general al DGASPC Dolj;
 3. In situatia in care persoana incadrata in grad de handicap nu doreste sa beneficieze de prestatii sociale poate depune cerere in acest sens la sediul DGASPC Dolj sau la sediul AJPIS Dolj;
 4. Dreptul la prestatii sociale se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care persoana a fost incadrata in grad de handicap si inceteaza cu luna urmatoare celei in care persoana nu mai este incadrata in grad de handicap sau, dupa caz, a depunerii cererii prin care solicita sistarea acordarii prestatiilor sociale;
 5. Beneficiarul prestatiilor sociale prevazute la Art.58 alin. (1) – (5) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este persoana incadrata in grad de handicap. Titularul platii este,dupa caz, persoana cu handicap care are capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile sau reprezentantul legal al acesteia in cazul in care persoana cu handicap este minora sau pusa sub interdictie;
 6. Acordarea prestatiilor sociale se realizeaza, dupa caz, in functie de optiunea titularului, pe baza de mandat postal sau cont bancar. Cererea pentru schimbarea optiunii de plata se depune de catre titulari la sediul DGASPC Dolj sau la sediul AJPIS Dolj;
 7. Suspendarea acordarii dreptului la prestatii sociale se face in baza deciziei directorului general al DGASPC Dolj, incepand cu luna urmatoare celei in care se produce oricare dintre urmatoarele situatii:
 8. actul de identitate al persoanei cu handicap sau al reprezentantului legal al minorului cu handicap a expirat;
 9. reprezentantul legal al persoanei cu handicap a decedat sau a renuntat la reprezentarea legala a persoanei, suspendare care se mentine pana la numirea unui nou reprezentant legal, in conditiile legii, drepturile beneficiarului, inclusiv pe perioada de suspendare urmand sa se acorde noului reprezentant legal;
 10. plata se efectueaza la domiciliul beneficiarului de prestatii sociale si timp de trei luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate.
 11. Incetarea dreptului la prestatiile sociale  se face in baza deciziei directorului general al DGASPC Dolj, incepand cu luna urmatoare celei in care se produce oricare dintre  urmatoarele situatii:
 12. persoana cu handicap nu mai este incadrata in grad de handicap;
 13. decesul persoanei cu handicap;
 14. persoana cu handicap isi schimba domiciliul sau resedinta in alta unitate administrativ-teritoriala in raza de competenta a altei directii generale, situatie in care persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia, au obligatia de a anunta DGASPC Dolj modificarea domiciliului  in cel mult 15 zile si va solicita transferul dosarului medical si administrativ de la DGASPC Dolj la directia generala in a carei raza teritoriala si-a stabilit noul domiciliu;
 15. persoana cu handicap depune cerere de incetarea acordarii prestatiilor sociale.
 16. Persoana cu handicap, persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil sau adult cu handicap are obligatia sa comunice DGASPC Dolj , in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare cu privire la domiciliu sau resedinta, preschimbarea actului de identitate, deces pesroana cu handicap, stare materiala, precum si alte situatii de natura sa modifice acordarea prestatiilor sociale.