Home   |   Harta site     

Serviciul Evaluare IniţialăAdresa: Craiova, Bd. N.Titulescu nr.22, camera nr. 20

Telefon: 0251/430.937

Şef Serviciu: Scărlătescu Dayana Ştefana

 

Serviciul are în structura sa următoarele compartimente:

-Compartiment Evaluare Inițială Copii;

-Compartiment Evaluare Inițială Adulți;

-Compartiment de Interventie în Regim de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale;

-Compartiment de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație și Repatriere;

-Compartiment Violență în Familie.

 

Atribuţii generale:

-Preia, înregistrează, verifică şi referă toate sesizările, solicitările, notificările referitoare la copiii/adulţii  aflaţi în situaţie de risc;

-Asigură înregistrarea şi evidenţa tuturor cazurilor, atât la intrarea, cât şi la ieşirea acestora din sistemul de asistenţă socială şi protecţie a copilului/adultului;

-Efectuează, după caz, evaluarea iniţială a copilului/adultului şi a familiei acestuia şi propune instituirea  unei măsuri de protecţie specială;

-Organizează întâlniri periodice sau instruiri semestriale cu asistenţii sociali/persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul unităţilor sanitare/primării/comitete comunitare consultative, în vederea formării şi pregătirii corespunzătoare a acestora.

 

 

a)Compartiment Evaluare Inițială Copii

b)Compartiment Evaluare Inițială Adulți

 

Atribuţii specifice:

-Realizează, după caz, evaluarea iniţială a persoanei aflate în dificultate;

-Consiliază familia pentru depaşirea unor situaţii de dificultate care pun în pericol dezvoltarea copiilor sau care generează riscuri de separare a copiilor/adultilor  de mediul lor familial;

-Informează şi consiliază părinţii în vederea acoperirii nevoilor copiilor şi consolidării abilităţilor parentale;

-Asigură preluarea în regim de urgenţă a copilului/adultului în sistemul de protecţie, în baza sesizarii/autosesizarii;

-Întocmeşte baza de date cu persoanele aflate în dificultate.

 

 

c)Compartiment Intervenție în Regim de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale

d)Compartiment Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migratie și Repatrieri

e)Compartiment Violență în Familie

 

Atribuţii specifice:

-Realizează înregistrarea intervenţiei în ceea ce priveste persoana adultă aflată în dificultate/copilul aflat în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri, violenţa în familie; 

-Sprijină accesul copiilor/persoanelor adulte aflate în dificultate la servicii specializate, programe de recuperare a sănătăţii şi de reinserţie socială;

-Desfaşoară activităţi de prevenire a abuzului, violenţei în familie; 

-Solicită sprijinul unor persoane fizice sau juridice pentru rezolvarea situaţiilor de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri, violenţă în familie; 

-Monitorizează respectarea drepturilor persoanelor nevoite să recurga la serviciile specializate; 

-Protejează victimele şi, în special, copiii, prin măsuri de păstrare a confidenţialitătii identităţii lor, precum şi prin măsuri de protecţie psihologică a acestora, în timpul instrumentării cazului.