Home   |   Harta site     

Serviciul Evaluare IniţialăAdresa: Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu nr.22

Telefon: 0251/430.937

Şef Serviciu: Scărlătescu Dayana Ştefana

 

Serviciul are în structură următoarele compartimente:

-Compartiment Evaluare Iniţială;

-Compartiment de Intervenţie în Regim de Urgenţă în Domeniul Asistenţei Sociale;

-Compartiment de Intervenţie în Situaţii de Abuz, Neglijare, Trafic, Migraţie şi Repatriere;

-Compartiment Violenţă Domestică;

-Compartiment Prevenire Marginalizare Socială.

 

a)Compartiment Evaluare Inițială

Atribuții principale:

-înregistrează în baza de date de la nivelul compartimentului toate sesizările, solicitările, notificările referitoare la copiii/adulții aflați în situație de risc;

-realizează, după caz, evaluarea inițiala a copilului/adultului aflat în dificultate;

-în funcție de rezultatul evaluării, asigură preluarea în regim de urgență a copilului/adultului în sistemul de protecție sau referă cazul către alte structuri din cadrul DGASPC Dolj în vederea evaluării detaliate și acordarii serviciilor de specialitate sau altor instituții abilitate în vederea soluționării, conform legislației în vigoare;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

b)Compartiment de Intervenție în Regim de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale

Atribuții principale:

-promovează şi asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare;

-completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

-acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

-depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;

-asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

c)Compartiment de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație  și Repatriere

Atribuții principale:

-înregistrează în baza de date de la nivelul compartimentului copilul aflat in situatii de abuz, neglijare, trafic, migratie, repatriere

-realizează, după caz, evaluarea inițială a copilului aflat in situatii de abuz, neglijare, trafic, migratie, repatriere

-colaborează cu structurilor specializate din cadrul DGASPC Dolj și/sau alte instituții pentru rezolvarea situatiilor de abuz, neglijare, trafic, migratie, repatriere

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

d)Compartiment Violență Domestică

Atribuții principale:

-asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice şi agresorilor familiali;

-monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice şi agresorilor familiali;

-sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor victime ale violenţei domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

-monitorizează cazurile de violenţă domestică din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează;

-identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă domestică şi îndrumă părţile către servicii de specialitate/mediere;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

e)Compartiment Prevenire Marginalizare Socială

Atribuții principale:

-iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau comunităţi;

-identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;

-identifică barierele şi acţionează în vederea realizării accesului deplin al persoanelor cu dizabilităţi în societate;

-acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.