Home   |   Harta site     

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu HandicapAdresa: Craiova, Strada Constantin Lecca nr. 32

Telefon: 0251/411.767

Sef Serviciu: Cîrceanu Rodica Daniela

Programul de lucru cu publicul este de luni până joi, între orele 09:00 şi 15:00

 

Atribuții principale:

-promoveaza si asigura respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilitati;

-efectueaza evaluarea/reevaluarea complexa a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;

-întocmeste raportul de evaluare complexa pentru fiecare persoana cu handicap evaluata;

-asigura evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilitati, propune încadrarea în grad de handicap, respectiv mentinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia;

-avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz;

-recomanda masurile de protectie a adultului cu handicap, in conditiile legii;

-evalueaza îndeplinirea conditiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, întocmeste raportul de evaluare complexa si face recomandari Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

-asigura realizarea demersurilor privind reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, la solicitarea D.G.A.S.P.C. sau a Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.

-asigura transferul dosarului persoanei cu handicap, la cerere, la schimbarea domiciliului legal dintr-o unitate administrativ teritoriala in alta;

-respecta criteriile medico-psihosociale pa baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap;

-respecta instructiunile emise de catre Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

-pastreaza in mod adecvat dosarele persoanelor cu handicap aflate in evidenta;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.