Home   |   Harta site     

Serviciul de Evaluare Complexă a CopiluluiAdresa: Craiova, Strada Constantin Lecca nr. 32

Telefon: 0251/466.660

Programul de lucru cu publicul este de  luni până vineri, între orele 09:00 şi 15:00

Şef Serviciu: Claudia Daniela Măciucă 

Atribuţii:

verifică îndeplinirea condiţiilor şi a documentelor necesare pentru încadrarea în grad de handicap;

verifică la DSP atunci când certificatul medical tip A5 este emis de o unitate abilitată în alt judeţ/sector, dacă se consideră necesar;

verifică în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică atunci când fişa de evaluare psihologică este semnată de un psiholog atestat în alt judeţ/sector, dacă se consideră necesar;

solicită documentele lipsă sau suplimentare pentru conformitate profesioniştilor implicaţi în evaluare/părinţilor/reprezentantului legal/managerului de caz numit pentru copiii din sistemul de protecţie specială;

- realizează evaluarea socială în condiţiile prevăzute de Ordinul 1985/2016, art. 23 alin. (2) şi art. 50 lit. b);

realizează evaluarea psihologică în condiţiile prevăzute de Ordinul 1985/2016 în situaţiile în care numărul de psihologi din unitatea administrativ-teritorială care asigură gratuit evaluarea psihologică este insuficient;

programează o întâlnire cu copilul şi părinţii/reprezentantul legal în vederea definitivării procesului de aplicare a criteriilor biopsihosociale, în situaţia în care părinţii nu au făcut programare;

aplică criteriile biopsihosociale de încadrare în grad de handicap;

intervievează părinţii şi copilul în cadrul întâlnirii programate, ocazie cu care consiliază părinţii asupra păstrării documentelor în condiţii de siguranţă;

ţine evidenţa dosarelor care au stat la baza încadrării copilului cu dizabilităţi în grad de handicap; în acest sens, la nivelul SEC se realizează un registru propriu.

Pentru obţinerea certificatului de încadrare în grad de handicap sau a accesului la servicii de abilitare şi reabilitare, părintele/reprezentantul legal depune la sediul SEC (Craiova, strada Constantin Lecca, nr. 32) cel puţin următoarele documente lizibile:

□ cerere-tip pentru evaluarea complexă şi încadrarea în grad de handicap/acces la servicii de abilitare si reabilitare (click aici);

□ o copie a actului de identitate al copilului (certificat de nastere/carte de identitate);

□ copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;

□ o copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanței/hotărâre a comisiei pentru protecția copilului);

□ anchetă socială de la Primăria localității de domiciliu (click aici) cu anexa Factorii de mediu (click aici)

□ raport de ancheta sociala cu anexa Factorii de mediu (doar pentru copiii care se află sub măsură de protecție în centrele rezidențiale)

□ fisa medicala sintetica de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea specializata în ingrijiri paliative (click aici);

□ certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;

□ copii ale documentelor medicale aditionale la certificatul medical de tip A5 (scrisoare medicala, bilete de externare, etc.);

□ fisa de evaluare psihologica de la psihologul atestat in psihologie clinica (atunci cand este cazul) (click aici);

□ fisa psihopedagogica (click aici);

□ fisa de consiliere psihologica (unde este cazul);

□ o copie a certificatului de incadrare in grad de handicap in vigoare (la reevaluare);

□ o copie a certificatului de orientare scolara si profesionala in vigoare (atunci cand este cazul);

□ alte documente in copie (se specifica)

Părintele/reprezentantul legal are obligația să solicite reevaluarea încadrării în grad de handicap cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate specificate în certificatul de încadrare anterior.