Home   |   Harta site     

Compartiment Control Intern 

Adresa: Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu nr.22

Telefon: 0251/407.027

 

Atribuții principale:

-controleaza, din dispozitia directa a Directorului General, sesizarile privind nerespectarea prevederilor legale cu privire la activitatile din centrele de plasament, maternale, de primire in regim de urgenta si din toate serviciile Directiei generale;

-controleaza modul de aplicare a strategiilor si de indeplinire a sarcinilor de serviciu specifice fiecarei subentitati;

-controleaza respectarea ritmicitatii drepturilor financiare ale persoanelor care beneficiaza de asemenea drepturi legale;

-controleaza modul de folosire a bugetului propriu pentru achizitii publice, bunuri si materiale necesare desfasurarii activitatilor Directiei generale. Astfel se vor intocmi notificari catre personalul angajat, de executie sau de conducere pentru completarea informatiilor necesare activitatii de control;

-verifica sesizarile cu privire la incalcarea normelor legale si a regulamentelor de functionare in activitatile de asistenta, educatie a personalului asistat din centrele de plasament, de catre personalul angajat. In acest sens personalul de conducere si executie din subentitatea controlata are obligatia sa ofere documentele si informatiile solicitate in termenele stabilite, precum si tot sprijinul necesar desfasurarii in bune conditii a activitatii de control intern. Inspectorii de control intern solicita date, informatii, precum si copii ale documentelor, certificate pentru conformitate, de la persoane fizice si juridice aflate in legatura cu subentitatea controlata (controlul in lant), procedand la notificari;

-controleaza legalitatea documentelor contabile, a contractelor de achizitii, licitatii, investitii, de prestari de servicii, furnizare de utilitati (caldura, apa calda si rece, electricitate, gaz metan, telefonie, internet, etc.);

-controleaza daca cei in drept au executat receptia, conform prevederilor legale si clauzelor contractuale, pentru lucrarile de constructii, renovari, instalatii si dotari tehnice, reconditionari interioare sau exterioare cladirilor patrimoniale. Daca exista indicii si date despre lucrari executate necorespunzator se solicita o expertizare independenta, urmand a se concluziona in urma raportului acestei expertize;

-pe baza concluziilor rezultate din controalele efectuate intocmeste rapoarte de control intern, note si informari cu privire la aspectele controlate;

-ține sub stricta evidenta dosarele intocmite in urma controalelor efectuate si raspunde direct de confidentialitatea lor;

-din dispozitia Directorului General, verifica activitatea oricarui serviciu din structura Directiei generale;

-propune compartimentelor de specialitate, prin notificare, luarea masurilor de solutionare a neregulilor si prejudiciilor confirmate spre aprobarea Directorului General;

-controleaza modul de gestionare si pastrare a documentelor cu caracter confidential la toate subentitatile care alcatuiesc Directia generala;

-verifica, controleaza si analizeaza sesizarile scrise sau verbale cu privire la nereguli de comportament ale angajatilor fata de alti angajati, ale angajatilor fata de cetateni aflati in relatii cu Directia generala, ale angajatilor fata de persoane cu functii ierarhice superioare.

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.