Home   |   Harta site     

Compartiment Audit 

Adresa: Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu nr.22, camera nr. 21

Telefon: 0251/407.030

 

Atribuții principale:

-elaboreaza norme proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern pentru  DGASPC Dolj, cu avizul structurii de audit public intern din cadrul C.J. Dolj;

-elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern si pe baza acestuia, proiectul planului  anual de audit public intern;

-efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

-efectueaza misiuni de audit intern de consiliere menite sa aduca plusvaloare si sa imbunatateasca administrarea entitatii publice, gestiunea riscului si controlul intern, fara ca auditorul intern sa isi asume responsabilitati manageriale;

-efectueaza misiuni audit ad - hoc de asigurare si de consiliere;       

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.