Home   |   Harta site     

Serviciul Urmărire Contracte 

Adresa: Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 22

Telefon: 0251/407.012

Şef Serviciu: Stamin Daniela

 

Atributii principale:

-fundamentarea documentelor privind  necesitatea produselor pentru  care trebuie organizate proceduri de achizitii publice si transmiterea acestora catre Serviciul Achizitii Publice;

-derularea si aprobarea referatelor de necesitate emise de centrele subordonate D.G.A.S.P.C. DOLJ in aplicatia SMARTREF;

-urmarirea prin intermediul aplicatiei SMARTREF a contractelor de furnizare de produse, intocmirea notelor de comanda si transmiterea catre furnizori;

-urmarirea transferurilor de produse intre magazii si centre;

-verificarea concordantei intre cantitatile si preturile din contract -comanda - factura;

-verificarea, descarcarea si transmiterea facturilor la Serviciul Economic si Financiar Contabil in vederea efectuarii platii;

-gestionarea bunurilor aflate in magazii (alimente, materiale igienico-sanitare, rechizite, materiale si obiecte de inventar);

-asigurarea unui stoc minim de produse alimentare, materiale de curatenie, igienico-sanitare, rechizite si materiale in magaziile centrale;

-distribuirea produselor si intocmirea notelor de transfer intre magaziile centrale si centrele subordonate D.G.A.S.P.C. DOLJ in functie de referatele de necesitate;

-corelarea stocurilor din magazie cu stocurile inscrise in balantele analitice;

-gestionarea si administrarea bunurilor institutiei aflate in teren pe categorii si locuri de folosinta (obiecte de inventar si mijloace fixe);

-participarea la inventariere atunci cand se fac predari/primiri de gestiune, cat si atunci cand se face inventarierea anuala;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.