Home   |   Harta site     

Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii SocialeAdresa: Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu nr.22, camera nr. 37/camera nr. 38

Telefon: 0251/407.032

Şef Serviciu: Buldur Nicoleta

 

Atributii principale:

-asigura acordarea si plata drepturilor cuvenite potrivit legii persoanelor cu handicap.

-verifica documentele preluate de la secretariatele comisiilor de evaluare a persoanelor adulte si minore cu handicap pe baza procesului verbal.

-urmareste si raspunde de indeplinirea conditiilor legale de catre titularii si persoanele indreptatite la beneficiile de asistenta sociala.

-realizeaza activitatea financiar-contabila privind beneficiile de asistenta sociala administrate.

-elaboreaza si fundamenteaza propunerea de buget pentru finantarea beneficiilor de asistenta social.

-actualizeaza baza de date si emite decizii de punere in plata, incetare, suspendare si repunere in plata, aprobate de catre Directorul General.

-analizeaza lunar cazurile care produc modificari asupra platilor, datorita schimbarilor intervenite: schimbarea incadrarii in grad de handicap, expirare acte identitate, decesul persoanei cu handicap, schimbarea domiciliului pe raza altui judet etc.

-transmite lunar catre Serviciul Economic si Financiar Contabil recapitulatiile si statele de viramente bancare in vederea intocmirii ordinului de plata de catre acesta si a necesarului de plata pentru luna urmatoare.

-depune la Directia Regionala de Posta si la institutiile bancare toate documentele prevazute in conventiile incheiate intre D.G.A.S.P.C. Dolj si aceastea in vederea efectuarii platii prestatiilor sociale catre beneficiari.

-administreaza, gestioneaza si elibereaza atat bilete de transport interurban (CFR sau Auto) cat si legitimatii de transport urban pentru persoanele cu handicap accentuat, grav, asistentii personali sau insotitorii acestora, care au dreptul la gratuitate in limita prevazuta de lege conform tipului de handicap.

-asigura subventionarea dobanzii la creditele contractate de catre beneficiari pentru achiziţionarea unui singur autovehicul sau pentru adaptarea unei locuinţe.

-asigura eliberarea rovinietelor pentru autoturismele detinute de catre persoanele adulte cu handicap sau de catre reprezentantii legali ai acestora prin C.N.A.I.R;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare