Home   |   Harta site     

Serviciul Achiziţii Publice 

Adresa: Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 22

Telefon: 0251/407.010 

Şef Serviciu: Canciu Daniel

 

Atributii principale:

-întocmeste Programul anual al achizitiilor publice;

-modifica ori de cate ori este nevoie Programul anual al achizitiilor publice;

-elaboreaza, impreuna cu serviciile de specialitate, documentatia de atribuire pentru organizarea procedurilor de achizitii;

-transmite in sistemul electronic documentatia de atribuire;

-întocmeste anuntul de participare si il transmite in sistemul electronic de achizitii si, dupa caz, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

-asigura desfasurarea procedurilor de achizitie;

-participa la comisiile de evaluare a ofertelor;

-transmite, ofertantilor, comunicarile privind rezultatul procedurilor de achizitie;

-întocmeste contractele de furnizare, servicii si lucrari;

-întocmeste si transmite in sistemul electronic anunturile de atribuire a contractelor;

-întocmeste dosarele achizitiilor;

-achizitioneaza produse, servicii si lucrari prin modalitatea de achizitie directa;

-transmite in sistemul electronic notificarile pentru achizitiile realizate;

-înregistreaza datele in aplicatia de gestiune referate.

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.