Home   |   Harta site     

Serviciul Urmărire ContracteAdresa: Craiova, Bd. Nicolae Titulescu nr. 22

Telefon: 0251/407.012

Şef Serviciu: Bazăverde Mircea

 

Atribuții principale:

-Întocmirea documentelor privind produsele pentru care trebuie organizate proceduri de achiziţii publice şi transmiterea acestora către Serviciul Achiziţii Publice;

-Urmărirea derulării contractelor de furnizare de produse;

-Întocmirea notelor de comandă şi transmiterea către furnizori;

-Întocmirea documentelor privind respectarea clauzelor contractuale şi transmiterea acestora către Serviciul Achiziţii Publice;

-Urmărirea transferurilor de produse între magazia centrală şi centre;

-Verificarea concordanţei între facuri, contracte şi notele de comandă;

-Transmiterea facturilor la Serviciul Economic şi Financiar Contabil în vederea efectuării plăţii.

-Primirea în gestiune a produselor necesare desfăşurării activităţii DGASPC Dolj;

-Întocmirea notelor de recepţie şi constatare diferenţe;

-Întocmirea tuturor documentelor impuse de Legea Contabilităţii privind gestiunea şi evidenţa mărfurilor;

-Corelarea stocurilor din magazie cu stocurile înscrise în balanţele analitice;

-Întocmirea notelor de transfer de produse între magaziile centrale şi centrele Direcţiei în funcţie de referatele de necesitate;

-Asigurarea unui stoc minim de produse alimentare, igienico-sanitare, papetărie şi materiale;

-Participarea la inventariere atunci când se fac predări/primiri de gestiune, cât şi atunci când se face inventarierea anuală;

-Distribuirea produselor către centre şi servicii, însoţite de documentele justificative.