Home   |   Harta site     

Serviciul Management de Caz pentru AdultiAdresa: Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu nr.22, camera nr. 11

Telefon: 0251/407.034

Programul de lucru cu publicul este de luni pana vineri, intre orele 8.00 si 16.00

Sef Serviciu: Zorila Laura-Elena

 

Serviciul are in structura urmatoarele compartimente:

-Compartiment Management de Caz pentru Adulti, Persoane Adulte cu Dizabilitati  si Monitorizare Servicii Sociale;

-Compartiment Coordonare Asistenti Personali si  Asistenta Persoane Varstnice.

 

  1. a) Compartiment Management de Caz pentru Adulti, Persoane Adulte cu Dizabilitati  si Monitorizare Servicii Sociale

Atributii principale:

-realizeaza atributiile prevazute de lege in procesul de acordare a serviciilor sociale;

-asigura informarea si consilierea beneficiarilor, precum si informarea populatiei privind drepturile sociale si serviciile sociale disponibile;

-furnizeaza si administreaza serviciile sociale adresate persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice, precum si tuturor categoriilor de beneficiari prevazute de lege, fiind responsabila de calitatea serviciilor prestate;

-realizeaza evaluarea/reevaluarea complexa si faciliteaza accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;

-promoveaza si asigura respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilitati, in conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-asigura organizarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilitati, in conditiile legii, in baza strategiilor judetene anuale, pe termen mediu si lung;

-actioneaza pentru promovarea alternativelor la protectia institutionalizata a persoanelor cu dizabilitati;

-ia masurile necesare pentru planificarea si asigurarea continuitatii serviciilor acordate tanarului cu dizabilitati la trecere din sistemul de protectie a copilului in sistemul de protectie a adultului cu dizabilitati, in baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;

-asigura pregatirea tanarului pentru viata adulta si pentru viata independenta;

-asigura colectarea si transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitati de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati si alte institutii cu activitati in domeniu;

-verifica si reevalueaza trimestrial si ori de cate ori este cazul modul de ingrijire a persoanei adulte in nevoie pentru care s-a instituit o masura de asistenta sociala intr-o institutie, in vederea mentinerii, modificarii sau revocarii masurii stabilite;

-depune diligentele necesare reabilitarii persoanei adulte conform planului individualizat privind masurile de asistenta sociala;

-coordoneaza si sprijina activitatea autoritatilor administratiei publice locale din judet in domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice;

-coordoneaza metodologic activitatea de admitere a adultului cu dizabilitati in institutii sau servicii, desfasurate la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala;

-sprijina si dezvolta un sistem de informare si de consultanta accesibil persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si familiilor acestora, in vederea exercitarii tuturor drepturilor prevazute de actele normative in vigoare;

-indeplineste orice alte atributii prevazute de reglementarile legale in vigoare.

 

  1. b) Compartiment Coordonare Asistenti Personali si  Asistenta Persoane Varstnice

 

Atributii principale:

-promoveaza si asigura respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilitati, in conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-asigura monitorizarea realizarii instruirii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav

-respecta optiunea referitoare la asistent personal sau indemnizatie, exprimata in scris, emite acordul in acest sens si il comunica angajatorului, in termenul prevazut de lege;

-sprijina si dezvolta un sistem de informare si consultanta, accesibil persoanelor cu handicap grav si familiilor acestora, in vederea exercitarii tuturor drepturilor prevazute de actele normative in vigoare  (asistent personal sau acordarea indemnizatiei pentru insotitor);

-intermediaza si sprijina activitatea autoritatilor administratiei publice locale din judet in vederea asigurarii drepturilor persoanelor cu handicap grav;

-dezvolta un sistem de informare si consultanta cu Casa Judeteana de Pensii Dolj in vederea acordarii tuturor drepturilor, persoanelor adulte cu handicap grav care beneficiaza si de  pensie de invaliditate;

-asigura colectarea si transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitati de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati si alte institutii cu activitati in domeniu;

-indeplineste orice alte atributii prevazute de reglementarile legale in vigoare.