Home   |   Harta site     

Serviciul Management de Caz pentru Adulţi 

Adresa: Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu nr.22, camera nr. 11

Telefon: 0251/407.034

Programul de lucru cu publicul este de luni până vineri, între orele 8.00 şi 16.00

Şef Serviciu: Zorilă Laura-Elena

 

Serviciul are în structură următoarele compartimente:

-Compartiment Management de Caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilități  şi Monitorizare Servicii Sociale;

-Compartiment Coordonare Asistenţi Personali

 

a)Compartiment Management de Caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi şi Monitorizare Servicii Sociale

Atribuţii principale:

-realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

-asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;

-furnizează şi administrează serviciile sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;

-realizează evaluarea/reevaluarea complexă şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;

-promovează şi asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-asigură organizarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi, în condiţiile legii, în baza strategiilor judeţene anuale, pe termen mediu şi lung;

-acţionează pentru promovarea alternativelor la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu dizabilităţi;

-ia măsurile necesare pentru planificarea şi asigurarea continuităţii serviciilor acordate tânărului cu dizabilităţi la trecere din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a adultului cu dizabilităţi, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;

-asigură pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa independentă;

-asigură colectarea şi transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitaţi de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi alte instituţii cu activităţi în domeniu;

-verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

-depune diligenţele necesare reabilitării persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

-coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice;

-coordonează metodologic activitatea de admitere a adultului cu dizabilităţi în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială;

-sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

b)Compartiment Coordonare Asistenţi Personali

Atribuţii principale:

-promovează şi asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-asigură monitorizarea realizării instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav

-respectă opţiunea referitoare la asistent personal sau indemnizaţie, exprimată în scris, emite acordul în acest sens şi îl comunică angajatorului, în termenul prevăzut de lege;

-sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi consultanţă, accesibil persoanelor cu handicap grav şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevazute de actele normative in vigoare  (asistent personal sau acordarea indemnizaţiei pentru însoţitor);

-intermediază şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în vederea asigurării drepturilor persoanelor cu handicap grav;

-dezvoltă un sistem de informare şi consultanţă cu Casa Judeţeană de Pensii Dolj în vederea acordării tuturor drepturilor, persoanelor adulte cu handicap grav care beneficiază şi de  pensie de invaliditate;

-asigură colectarea şi transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitaţi de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi alte instituţii cu activităţi în domeniu;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.