Home   |   Harta site     

Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu HandicapAdresa: Craiova, Strada Constantin Lecca nr. 32

Telefon: 0251/411.767

Sef Serviciu: Circeanu Rodica Daniela

Programul de lucru cu publicul este de luni pana vineri, intre orele 08:00 si 16:00

 

Atributii principale:

-promoveaza si asigura respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilitati;

-efectueaza evaluarea/reevaluarea complexa a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;

-intocmeste raportul de evaluare complexa pentru fiecare persoana cu handicap evaluata;

-asigura evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilitati, propune incadrarea in grad de handicap, respectiv mentinerea in grad de handicap a unei persoane, precum si programul individual de reabilitare si integrare sociala a acesteia;

-avizeaza planul individual de servicii al persoanei cu handicap intocmit la nevoie de managerul de caz;

-recomanda masurile de protectie a adultului cu handicap, in conditiile legii;

-evalueaza indeplinirea conditiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, intocmeste raportul de evaluare complexa si face recomandari Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

-asigura realizarea demersurilor privind reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, la solicitarea DGASPC sau a Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.

-asigura transferul dosarului persoanei cu handicap, la cerere, la schimbarea domiciliului legal dintr-o unitate administrativ teritoriala in alta;

-respecta criteriile medico-psihosociale pa baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap;

-respecta instructiunile emise de catre Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

-pastreaza in mod adecvat dosarele persoanelor cu handicap aflate in evidenta;

-indeplineste orice alte atributii prevazute de reglementarile legale in vigoare.

 

Programarile in vederea evaluarii si incadrarii in grad de handicap se pot face prin:

1.Adresa postala:

a)Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj

Loc.Craiova, B-dul Nicolae Titulescu nr.22, jud.Dolj;

b)Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu handicap

Loc.Craiova, str.Constantin Lecca , nr.32, jud.Dolj;

2.E-mail:         sec_adulti_dj @dgaspcdolj.ro

sau

3.La sediul Serviciului de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap din  Loc.Craiova, str.Constantin Lecca , nr.32, jud.Dolj, de luni pana vineri intre orele 08:00-16:00.

Cererea de evaluare in vederea incadrarii in grad de handicap se regaseste pe site-ul DGASPC Dolj la Formulare on-line sau la sediul serviciului de evaluare din str . Constantin Lecca nr.32.

Cererea este insotita de:

  1. Pentru cazurile la revizuire:

-copie certificat de incadrare in grad de handicap;

-B.I./C.I. in original sau copie act de identitate al persoanei cu handicap.

  1. Pentru cazurile noi:

   - documente medicale relevante recente ( referate medicale in original sau bilete externare /investigatii medicale );

    - B.I./C.I. in original sau copie act de identitate al persoanei pentru care se solicita evaluarea;

-copie decizie de pensionare, cupon de pensie, adeverinta salariat/somaj/ajutor social/elev, dupa caz.

Cererea-tip de evaluare complexa, insotita de documentele necesare prevazute se depune de catre persoana solicitanta la registratura primariei din localitatea de domiciliu/resedinta sau la registratura DGASPC; se depune de catre persoana solicitanta, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist, organizatia neguvernamentala al carei membru este persoana cu handicap sau, in lipsa acestora, de catre orice persoana care o reprezinta.

 

In cazul persoanelor care solicita reevaluarea, cererea de evaluare se depune cu 60 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de incadrare in grad de handicap.

Informatii  cu privire la programarea sau evaluarea in vederea incadrarii in grad de handicap se pot obtine la telefon nr. 0251/411767.