Home   |   Harta site     

Serviciul Achiziţii PubliceAdresa: Craiova, Bd. Nicolae Titulescu nr. 22, camera nr. 25

Telefon: 0251/407.010 

Şef Serviciu: Stamin Daniela

 

Atribuțiile principale:  

-Întocmirea planului anual al achiziţiilor publice;

-Organizarea procedurilor de achiziţii publice;

-Întocmirea documentaţiilor pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice;

-Participarea în comisiile de evaluare a ofertelor;

-Întocmirea procesului-verbal de deschidere a ofertelor;

-Evaluarea ofertelor;

-Întocmirea raportului de atribuire;

-Întocmirea şi transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurii de atribuire;

-Întocmirea contractelor de achiziţii publice;

-Întocmirea documentelor privind prelungirea perioadei de valabilitate a contractelor de achiziţii;

-Întocmirea documentelor privind achiziţia directă de produse, servicii şi lucrări;

-Completarea bazei de date prin utilizarea aplicaţiei informatice SmartRef;

-Întocmirea şi transmiterea raportului anual privind contractele încheiate în anul anterior.