Home   |   Harta site     

Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati ”Sf. Maria”Adresa: Craiova, Aleea Ghetisoarei nr. 5
Telefon: 0251/485.227
Sef centru: Constantinescu Lidia

 

Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati ”Sf. Maria”, cod serviciu social 8899 CZ-D-I, infiintat si administrat de furnizorul Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000698/25.04.2014, detine Licenta de functionare nr. LF 000837/07.04.2021, cu sediul in orasul Craiova, Aleea Ghetisoarei nr. 5, judetul Dolj.

 

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati ”Sf. Maria” este realizarea unui ansamblu de activitati in intervale diferite ale zilei pentru a raspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilitati, in vederea depasirii situatiilor de dificultate, dezvoltarii potentialului personal si prevenirii institutionalizarii.

 

Beneficiarii serviciilor sociale
Beneficiarii serviciilor sociale acordate in Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati ”Sf. Maria” sunt persoane adulte cu dizabilitati pentru care certificatele/deciziile de incadrare in grad de handicap sunt in termen de valabilitate si beneficiaza de servicii de tip rezidential/se afla in ingrijirea familiilor/traiesc independent/in asistenta AP sau APP.

 

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor:

-persoana adulta incadrata in grad de handicap;

-domiciliul/resedinta pe raza judetului Dolj;

-persoana apta pentru intrarea in colectivitate.

 

Acte necesare in vederea admiterii in centru:

-cerere de admitere;

-copie de pe actele de identitate si stare civila, dupa caz;

-copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal, dupa caz;

-copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap in termen de valabilitate,

-Program Individual de Reabilitare ?i Integrare Sociala;

-adeverinta medicala eliberata de medicul de familie - apt pentru intrare in colectivitate;

-copie alte acte medicale doveditoare ale bolii, respectiv a evolutiei acesteia (internari in sectii de specialitate,alte terapii urmate), dupa caz;

-contract pentru acordarea de servicii sociale.