Home   |   Harta site     

Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati ”O sansa pentru fiecare”Adresa: Craiova, str. General Dragalina nr. 60A

Telefon: 0251/532.240

Sef centru: Dinca Diana Elena

 

Identificarea serviciului social Serviciul social Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati ”O sansa pentru fiecare”, cod serviciu social 8899 CZ-D-I, infiintat si administrat de furnizorul Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000698/25.04.2014, detine Licenta de functionare nr. 000846/09.04.2021, cu sediul in orasul Craiova, str. General Dragalina nr. 60A, judetul Dolj.

 

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati ”O sansa pentru fiecare” este realizarea unui ansamblu de activitati in intervale diferite ale zilei pentru a raspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilitati, in vederea depasirii situatiilor de dificultate, dezvoltarii potentialului personal si prevenirii institutionalizarii.

 

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor:

-persoana adulta incadrata in grad de handicap;

-domiciliul/resedinta pe raza judetului Dolj;

-persoana apta pentru intrarea in colectivitate.

 

Acte necesare in vederea admiterii in centru :

-cerere de admitere;

-copie de pe actele de identitate si stare civila, dupa caz;

-copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal, dupa caz;

-copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap in termen de valabilitate;

- Program Individual de Reabilitare si Integrare Sociala

-adeverinta medicala eliberata de medicul de familie - apt pentru intrare in colectivitate;

-copie alte acte medicale doveditoare ale bolii, respectiv a evolutiei acesteia (internari in sectii de specialitate, alte terapii urmate), dupa caz.

 

Servicii acordate:

- servicii de informare si consiliere sociala;

- servicii de consiliere psihologica;

- servicii de abilitare si reabilitare;

- servicii de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta;

- servicii i de dezvoltare a abilitatilor lucrative, pregatirea pentru angajarea in munca si sprijin pentru mentinerea locului de munca;

- servicii de integrare si participare sociala si civica

Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati ”O sansa pentru fiecare”   dispune de o echipa complexa de profesionisti formata din: medic, psiholog, kinetoterapeuti, fiziokinetoterapeuti, asistent medical si asistent social ce aplica metode moderne de terapie si recuperare, implementate individualizat, cu scopul de a reface si de a mentine echilibrul socio-afectiv al beneficiarilor, oferindu-le sprijin corespunzator nevoilor lor de recuperare si dezvoltare.

Totodata, centrul dispune si de o baza materiala moderna pentru interventii de recuperare la cele mai inalte standarde de calitate, respectiv: sala kinetoterapie, 2 cabinete fizioterapie, cabinet medical, cabinet psihologic, cabinet terapie ocupationala pentru abilitare/reabilitare, birou asistenta sociala, sala de asteptare, vestiare, grupuri sanitare adaptate pentru persoane cu handicap, spatii administrative.