Home   |   Harta site     

Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței în FamilieAdresa: Craiova, Bd. Nicolae Titulescu nr. 22

 

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței în Familie este asigurarea protecției victimelor violenței în familie și a minorilor aflați în îngrijirea acestora, găzduirea și asigurarea hranei pe o perioadă determinată, cuprinsă între 7 și 60 de zile, precum și oferirea de servicii specializate de asistență medicală și îngrijire, consiliere psihologică și consiliere juridică pentru depășirea situațiilor de criză.

 

Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței în Familie sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară/reprezentantul legal, după caz; 

2.protecție, găzduire și asigurarea hranei pe o perioadă determinată, cuprinsă între 7 și 60 de zile;

3.asistență medicală și îngrijire;

4.asistență familială atât beneficiarului, cât și minorilor aflați în îngrijirea acestuia, după caz;

5.consiliere psihologică;

6.consiliere juridică.

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. campanii  de informare și promovare a serviciilor oferite în vederea combaterii violenței în familie;

2. elaborarea de rapoarte de activitate. 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;

2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor;  

3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

2. realizarea de evaluări/reevaluari periodice a serviciilor prestate; 

3. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi

1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile centrului; 

2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a centrului; 

3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;

4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;

5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;

6. elaborarea propunerilor de formare profesională.