Home   |   Harta site     

Serviciul Management de Caz pentru Copil 

Adresa: Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu nr.22, camera nr. 18/camera nr. 19

Telefon: 0251/407.019

Şef Serviciu: Chiran Emilia Mihaela 

 

Serviciul are în structură următoarele compartimente:

-Compartiment Management de Caz pentru Copilul Aflat în Plasament în Servicii de Tip Rezidenţial;

-Compartiment Management de Caz pentru Copilul Aflat în Plasament la AMP;

-Compartiment Management de Caz AMP;

-Compartiment Management de Caz pentru Copilul care a Săvârşit Fapte Penale şi nu Răspunde Penal;

-Compartiment Management de Caz pentru Copilul Aflat în Plasament la Persoane/Familii

 

a)Compartiment Management de Caz pentru Copilul Aflat în Plasament în Servicii de Tip Rezidențial

Atribuţii principale:

-coordoneaza activitatile de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului aflat in plasament in servicii de tip rezidential;

-întocmeste raportul de evaluare detaliata a copilului si familiei acestuia si propune stabilirea unei masuri de protectie speciala;

-realizeaza identificarea si evaluarea rudelor pana la gr. IV/familie, persoana de atasament (identificate) care pot lua in plasament copilul ce beneficiaza de o masura de protectie speciala in Servicii de tip rezidential;  

-întocmeste/revizuieste planul individualizat de protectie/planul de reabilitare  impreuna cu echipa multidisciplinara;

-reevalueaza, cel putin o data la 3 luni si ori de cate ori este nevoie, imprejurarile care au stat la baza instituirii masurii de protectie si propune, dupa caz, mentinerea, modificare sau incetarea masurii de protectie;

-coordoneaza planificarea activitatilor echipei multidisciplinare pentru implementarea si monitorizarea planului individualizat de protectie, aflat in atentia Serviciului Management de Caz pentru Copil;

-monitorizeaza cazul dupa atingerea finalitatii planului individualizat de protectie, se asigura, pana la inchiderea cazului, de derularea activitatilor si serviciilor prevazute in planul de monitorizare;

-coordoneaza activitatile specifice de incadrare in grad de handicap/orientare scolara pentru copilul cu dizabilitati ce  beneficiaza de masura de protectie speciala;

-acorda asistenta si sprijin parintilor copilului separat de familie, in vederea reintegrarii in mediul familial;

-coordoneaza activitatile privind mutarea copilului in familia naturala/extinsa/familia substitutiva;

-colaboreaza cu institutiile abilitate in vederea reintegrarii scolare, familiale si sociale a copilului;

-colaboreaza cu Serviciul Management de Caz Adulti in vederea continuarii masurii de protectie in cazul tinerilor incadrati in grad de handicap;

-colaboreaza pe baza de protocoale sau conventii cu celelalte directii generale, precum si cu alte institutii publice din unitatea administrativ-teritoriala, in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin, conform legii;

-realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

b)Compartiment Management de Caz pentru Copilul Aflat în Plasament la AMP

Atribuţii principale:

-coordoneaza activitatile de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului aflat in plasament la asistenti maternali profesionisti;

-întocmeste raportul de evaluare detaliata a copilului si familiei acestuia si propune stabilirea unei masuri de protectie speciala la AMP;

-realizeaza identificarea si evaluarea rudelor pana la gr. IV/familie, persoana de atasament (identificate) care pot lua in plasament copilul , ce beneficiaza de o masura de protectie speciala la AMP;  

-întocmeste/revizuieste planul individualizat de protectie/planul de reabilitare  impreuna cu echipa multidisciplinara;

-reevalueaza, cel putin o data la 3 luni si ori de cate ori este nevoie, imprejurarile care au stat la baza instituirii masurii de protectie si propune, dupa caz, mentinerea, modificarea sau incetarea masurii de protectie;

-coordoneaza planificarea activitatilor echipei multidisciplinare pentru implementarea si monitorizarea planului individualizat de protectie, aflat in atentia Serviciului Management de Caz pentru Copil;

-monitorizeaza cazul dupa atingerea finalitatii planului individualizat de protectie, se asigura, pana la inchiderea cazului, de derularea activitatilor si serviciilor prevazute in planul de monitorizare;

-coordoneaza activitatile specifice de incadrare in grad de handicap/orientare scolara pentru copilul cu dizabilitati ce  beneficiaza de masura de protectie speciala;

-acorda asistenta si sprijin parintilor copilului separat de familie, in vederea reintegrarii in mediul familial;

-coordoneaza activitatile privind mutarea copilului in familia naturala/extinsa/familia substitutiva;

-colaboreaza cu institutiile abilitate in vederea reintegrarii scolare, familiale si sociale a copilului;

-colaboreaza cu Serviciul Management de Caz Adulti in vederea continuarii masurii de protectie in cazul tinerilor incadrati in grad de handicap;

-monitorizeaza evolutia copiilor aflati la AMP, intocmind rapoarte trimestriale, care sunt transmise  si catre Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Dolj;

-colaboreaza pe baza de protocoale sau conventii cu celelalte directii generale, precum si cu alte institutii publice din unitatea administrativ-teritoriala, in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin, conform legii;

-realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

c) Compartiment Management de Caz AMP

Atribuţii principale:

-coordoneaza procesul de identificare, evaluare, formare si monitorizare a persoanelor care pot deveni asistenti maternali profesionisti,  propunand  motivat eliberarea/reannoirea/retragerea atestatului de asistent maternal profesionist;

-coordoneaza activitatea de reevaluare trimestriala, monitorizare a asistentilor maternali profesionisti atestati;

-reevalueaza capacitatea asistentilor maternali profesionisti de a oferi ingrijire potrivita copilului care necesita masura de protectie in vederea reatestarii ca AMP, propunand motivat in sedinta CPC reannoirea/suspendarea/retragerea atestatului de AMP, impreuna cu echipa pluridisciplinara;

-realizeaza potrivirea teoretica dintre copil si asistentul maternal profesionist in functie de nevoile copilului si potentialul fiecarei familii, impreuna cu echipa pluridisciplinara;

-acorda sprijin in vederea identificarii nevoilor de pregatire si potentialului fiecarui AMP care are in plasament copil/ copii si il pregateste in functie de nevoile identificate;

-asigura formarea initiala si continua a persoanelor care solicita atestarea ca asistent maternal profesionist/atestate ca AMP;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

d) Compartiment Management de Caz pentru Copilul care a Săvârșit Fapte Penale și nu Răspunde Penal

Atribuţii principale:

-coordoneaza activitatile de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului care a savarsit fapte penale si nu raspunde penal;

-întocmeste raportul de evaluare detaliata a copiluluisi familiei acestuia si propune stabilirea unei masuri de protectie speciala;

-realizeaza evaluarea/reevaluarea situatiei familiei naturale de a oferi ingrijire/supravegherea  potrivita copilului care a savarsit fapte penale si nu raspunde penal;

-reevalueaza, cel putin o data la 3 luni si ori de cate ori este nevoie, imprejurarile care au stat la baza instituirii masurii de protectie si propune, dupa caz, mentinerea, modificarea sau incetarea masurii de protectie;

-coordoneaza planificarea activitatilor echipei multidisciplinare pentru implementarea si monitorizarea planului individualizat de protectie/planului de reabilitare pentru copilul A/N/E, aflat in atentia Serviciului Management de Caz pentru Copil;

-monitorizeaza cazul dupa atingerea finalitatii planului individualizat de protectie, se asigura, pana la inchiderea cazului, de derularea activitatilor si serviciilor prevazute in planul de monitorizare;

-coordoneaza activitatile specifice de incadrare in grad de handicap/orientare scolara pentru copilul cu dizabilitati ce  beneficiaza de masura de protectie speciala;

-acorda asistenta si sprijin parintilor si copilului, in vederea prevenirii savarsirii  fapte antisociale;

-coordoneaza activitatile privind mutarea copilului in familia naturala/extinsa/familia substitutiva;

-colaboreaza cu institutiile abilitate in vederea reintegrarii scolare, familiale si sociale a copilului;

-îndeplineste toate demersurile prevazute in legislatie si procedurile operationale pentru copilul care a savarsit o fapta penala dar nu raspunde penal;

-colaboreaza pe baza de protocoale sau conventii cu celelalte directii generale, precum si cu alte institutii publice din unitatea administrativ-teritoriala, in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin, conform legii;

-realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

e)Compartiment Management de Caz pentru Copilul Aflat în Plasament la Persoane/Familii

Atribuţii principale:

-coordoneaza activitatile de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului aflat in plasament la familii/persoane/rude;

-întocmeste raportul de evaluare detaliata a copilului  si familiei acestuia si propune stabilirea unei masuri de protectie speciala ;

-întocmeste/revizuieste planul individualizat de protectie/planul de reabilitare  impreuna cu echipa multidisciplinara;

-reevalueaza, cel putin o data la 3 luni si ori de cate ori este nevoie, imprejurarile care au stat la baza instituirii masurii de protectie si propune, dupa caz, mentinerea, modificarea sau incetarea masurii de protectie;

-realizeaza evaluarea capacitatii solicitantilor (rude gr. IV/familie, persoana de atasament) de a oferi ingrijire potrivita copilului care necesita masura de  protectie;

-coordoneaza planificarea activitatilor echipei multidisciplinare pentru implementarea si monitorizarea planului individualizat de protectie aflat in atentia Serviciului Management de Caz pentru Copil;

-monitorizeaza cazul dupa atingerea finalitatii planului individualizat de protectie, se asigura, pana la inchiderea cazului, de derularea activitatilor si serviciilor prevazute in planul de monitorizare;

-coordoneaza activitatile specifice de incadrare in grad de handicap/orientare scolara pentru copilul cu dizabilitati ce  beneficiaza de masura de protectie speciala;

-acorda asistenta si sprijin parintilor copilului separat de familie, in vederea reintegrarii in mediul familial;

-coordoneaza activitatile privind mutarea copilului in familia naturala/extinsa/familia substitutiva;

-colaboreaza cu institutiile abilitate in vederea reintegrarii scolare, familiale si sociale a copilului;

-colaboreaza cu Serviciul Management de Caz Adulti in vederea continuarii masurii de protectie in cazul tinerilor incadrati in grad de handicap ce nu pot fi mentinuti in mediul familial existent;

-monitorizeaza evolutia copiilor aflati in plasament la persoane/familii, intocmind rapoarte trimestriale care sunt transmise si catre Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Dolj;

-colaboreaza pe baza de protocoale sau conventii cu celelalte directii generale, precum si cu alte institutii publice din unitatea administrativ-teritoriala, in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin, conform legii;

-realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.