Home   |   Harta site     

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului



 

Adresa: Craiova, Strada Constantin Lecca nr. 32

Telefon: 0251/466.660

Programul de lucru cu publicul este de luni până vineri, între orele 09:00 şi 15:00

Şef Serviciu: Claudia Daniela Măciucă 

 

Atribuții principale:

-verifică îndeplinirea condiţiilor şi a documentelor necesare pentru încadrarea în grad de handicap;

-verifică la DSP atunci când certificatul medical tip A5 este emis de o unitate abilitată în alt judeţ/sector, dacă se consideră necesar;

-verifică în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică atunci când fişa de evaluare psihologică este semnată de un psiholog atestat în alt judeţ/sector, dacă se consideră necesar;

-solicită documentele lipsă sau suplimentare pentru conformitate profesioniştilor implicaţi în evaluare/părinţilor/reprezentantului legal/managerului de caz numit pentru copiii din sistemul de protecţie specială;

-realizează evaluarea psihologică în condiţiile prevăzute de prezentul ordin în situaţiile în care numărul de psihologi din unitatea administrativ-teritorială care asigură gratuit evaluarea psihologică este insuficient;

-programează o întâlnire cu copilul şi părinţii/reprezentantul legal în vederea definitivării procesului de aplicare a criteriilor biopsihosociale, în situaţia în care părinţii nu au făcut programare;

-aplică criteriile biopsihosociale de încadrare în grad de handicap;

-realizeaza evaluarea complexa bio-psiho-sociala prin raportare la CIT-CT (Clasificarea Internationala a Functionarii, Dizabilitatii si Sanatatii- Versiunea pentru copiii si tineri),intocmind in acest  sens  raportul de evaluare complexa care cuprinde propunerea de incadrare in grad de handicap;

 

-aplica managementul de caz in domeniul copilului cu dizabilitati, respectand legislatia in vigoare

-intervievează părinţii şi copilul în cadrul întâlnirii programate, ocazie cu care consiliază părinţii asupra păstrării documentelor în condiţii de siguranţă;

-ține evidenţa dosarelor care au stat la baza încadrării copilului cu dizabilităţi în grad de handicap; în acest sens, la nivelul SEC se realizează un registru propriu;

  • colaboreaza cu SEOSP pentru copiii care necesită atât încadrare în grad de handicap, cât şi orientare şcolară/profesională;

-îndrumă activitatea persoanelor cu competente în domeniul asistenței sociale, care îndeplinesc rolul de responsabili de caz de la nivelul primăriilor din județul Dolj, cu competențe în domeniul copilului cu dizabilități;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.