Home   |   Harta site     

Complex de Servicii Comunitare "Vis de Copil"Adresa: Craiova, str. Corneliu Coposu nr. 107. 

Telefon: 0251/522.161

Şef Complex: Oprescu Anca Dana

 

Complexul de Servicii Comunitare “Vis de Copil” are în componenţă următoarele structuri:

1.Centrul de Recuperare şi Reabilitare “Vis de Copil”; 

2.Centrul de Plasament “Vis de Copil”.

 

1.Centrul de Recuperare şi Reabilitare “Vis de Copil”

 

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de Recuperare și Reabilitare „Vis de Copil” este prevenirea abandonului și a instituționalizării copiilor cu handicap/dizabilități, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, abilitare/reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali.

 

Criterii de eligibilitate:

-copil cu handicap/dizabilitate;

-copil apt pentru intrarea în colectivitate;

-cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal are domiciliul/reședința pe raza județului Dolj;

-planul de recuperare întocmit de Seviciul de Evaluare Complexă a Copilului recomandă servicii de natura celor oferite de centru.

 

Acte necesare pentru admiterea în programul de recuperare:

-cerere de admitere;

-copie acte de identitate copil;

-copie acte de identitate părinţi/reprezentant legal;

-copie plan de recuperare a copilului cu dizabilități emis de Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului;

-copie Hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului (CPC) de încadrare în grad de handicap, după caz;

-copie certificat de încadrare a copilului în grad de handicap, după caz;

-copie anchetă socială întocmită de primăria de domiciliu;

-copie fişa medicală sintetică eliberată de medicul de familie;

-copie alte acte medicale doveditoare ale bolii, respectiv a evoluţiei acesteia (internări în secţii de specialitate, alte terapii urmate,), după caz;

-aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie – original;

-copie contract cu familia;

-contract pentru acordarea de servicii sociale semnat la sediul centrului.

 

2.Centrul de Plasament “Vis de Copil”

 

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de Plasament “Vis de copil” este asigurarea accesului copilului/tânărului cu handicap/dizabilități, lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi și pentru care s-a instituit o măsură de protecție specială, la servicii specializate de găzduire, îngrijire, reabilitare, educație și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale și integrării/includerii sociale.

 

În cadrul Centrului de Plasament “Vis de copil” se asigură copiilor servicii de calitate conform standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial pentru copiii cu dizabilități, aceştia având posibilitatea unei dezvoltări individuale armonioase si formarea elementelor de personalitate necesare incluziunii sociale, respectiv:

1.găzduire pe perioadă determinată;

2.îngrijire personală;

3.asistență pentru sănătate;

4.activități de educație formală și informală;

5.suport emotional și, după caz, consiliere psihologică ;

6.activități de recreere-socializare.