Home   |   Harta site     

Centrul de Servicii pentru Copilul aflat în plasament la rude/familii/persoaneAdresa: Craiova, Bd. Nicolae Titulescu nr. 22

Telefon: 0251/424.875

Şef Centru: Apostol Lavinia Raluca 

 

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de Servicii pentru Copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane este de a monitoriza modul în care este pusă în aplicare măsura de protecție specială a plasamentului familial, evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului aflat în plasament familial, precum și modul în care acestuia îi este asigurată protecția, creșterea, îngrijirea și educarea de către rude/familii/persoane pe perioada aplicării măsurii de protecție specială. 

 

Activităţi şi funcţii

(1) Principalele funcţiile ale serviciului social Centrul de Servicii pentru Copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane sunt următoarele:

a)de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în relația cu persoana beneficiară;

2.monitorizarea modului în care este pusă în aplicare măsura de protecție specială a plasamentului familial, evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului aflat în plasament familial, precum și modul în care acestuia îi este asigurată protecția, creșterea, îngrijirea și educarea de către rude/familii/persoane pe perioada aplicării măsurii de protecție specială. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. realizarea de materiale informative;

2. colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității;

3. elaborarea de rapoarte de activitate.

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;

2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor;  

3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

2. realizarea de evaluări/reevaluari periodice a serviciilor prestate; 

3. dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul centrului;

4. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile centrului; 

2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a centrului; 

3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;

4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;

5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;

6. elaborarea propunerilor de formare profesională.