Home   |   Harta site     

Centrul de monitorizare, asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispuse să-şi abandoneze CopilulAdresa: Craiova, Bd. Nicolae Titulescu nr. 22

Telefon: 0251/430.937

Sef centru: Scărlătescu Dayana Ştefana 

 

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de monitorizare, asistență și sprijin al femeii gravide predispuse să-și abandoneze copilul este prevenirea separării copilului de familia sa, prin sprijinirea și asistarea femeilor însărcinate care se află în situația de risc de abandon a copiilor, prin oferirea de servicii specializate de consiliere, suport, orientare și dezvoltarea competențelor parentale.

 

Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de monitorizare, asistență și sprijin al femeii gravide predispuse să-și abandoneze copilul sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară/repreentantul legal, după caz;

2.evaluarea și consilierea gravidei pe perioada sarcinii, în vederea prevenirii abandonului copilului;

3.orientare către servicii specializate;

4.sprijin și educație parentală, după caz.

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea misiunii centrului şi afişarea acesteia într-un loc vizibil în cadrul centrului;

2. realizarea de materiale informative;

3.elaborarea de rapoarte de activitate.

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;

2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor;  

3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile centrului; 

2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a centrului; 

3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;

4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;

5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;

6. elaborarea propunerilor de formare profesională.