Home   |   Harta site     

Centrul de Informare și Sensibilizare a PopulațieiAdresa: Craiova, Bd. Nicolae Titulescu nr. 22

Telefon: 0251.983

Şef Centru: Scarlatescu Dayana Stefana

 

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de Informare și Sensibilizare a Populației este să primească semnalările cu privire la situațiile de abuz, neglijare și exploatare a copilului, a persoanelor singure, vârstnice, cu handicap şi a oricăror persoane aflate în nevoie, să asigure consiliere telefonică şi să intervină prompt în cazurile urgente, prin intermediul unei echipe mobile.

 

Activităţi şi funcţii

(1) Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Informare și Sensibilizare a Populației sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.reprezintă furnizorul de servicii sociale în relația cu apelantul; 

2.asistență și consiliere telefonică;

3.evaluare și intervenție în situații de urgență prin intermediul echipei mobile;

4.referă cazurile şi solicitările legate de persoanele singure, vârstnice, persoanele cu handicap, persoanele aflate în nevoie, serviciilor specializate.

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea misiunii centrului şi afişarea acesteia într-un loc vizibil în cadrul centrului;

2. realizarea de materiale informative;

3.elaborarea de rapoarte de activitate.

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;

2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor prin consiliere telefonică, intervenția echipei mobile și referirea cazului către servicii specializate;

3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile centrului; 

2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a centrului; 

3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;

4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;

5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;

6. elaborarea propunerilor de formare profesională.