Home   |   Harta site     

Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copilul care a Savarsit Fapte Penale si Nu Raspunde PenalAdresa: Craiova, Bd. Nicolae Titulescu nr. 22

Telefon: 0351/403.840

Şef Centru: Pădeanu Carmen Sofia

 

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copilul care a Săvârșit Fapte Penale și nu Răspunde Penal este reabilitarea comportamentală și reinserția școlară, familială și socială a copilului care a săvârșit fapte penale și nu răspunde penal și pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială – supravegherea specializată, prin oferirea de servicii specializate de monitorizare, consiliere și informare, precum și prevenirea și combaterea acțiunilor sau comportamentelor deviante ale copiilor.

 

Activităţi şi funcţii

(1) Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copilul care a Săvârșit Fapte Penale și nu Răspunde Penal sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară/familia/reprezentantul legal, după caz;

2.monitorizare,consiliere și informare;

3.acțiuni de prevenire în baza protocoalelor de colaborare cu alte instituții din comunitate.

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea misiunii centrului şi afişarea acesteia într-un loc vizibil în cadrul centrului;

2. realizarea de materiale informative;

3. elaborarea de rapoarte de activitate.

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;

2.utilizează mijloace de infomare și comunicare corecte, transparente și accesibile.

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile centrului; 

2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a centrului; 

3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;

4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;

5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;

6. elaborarea propunerilor de formare profesională.