Home   |   Harta site     

Centrul de Primire in Regim de Urgenta CraiovaŞef centru: Popescu Florentina

 

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Craiova este să asigure, pe o perioadă determinată de timp, protecția, creșterea și îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii în condițiile legii a măsurii plasamentului în regim de urgență.

 

Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Craiova sunt următoarele: 

a)de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară/ familia/reprezentantul legal, după caz; 

2.găzduire pe perioadă determinată; 

3.îngrijire personală;

4.asistență pentru sănătate;

5.activități de educație formală și informală

6.asigurarea condițiilor de continuare a procesului de educație formală, după caz

7.activități de recreere-socializare;

8.activități de consiliere și/sau psihoterapie.

 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.elaborarea misiunii centrului în scris și afişarea acesteia în cadrul centrului;

2.asigurarea accesului la o prezentare schematică a sistemului de servicii sociale de la nivel judeţean, care precizează clar locul ocupat de serviciul în cauză şi relaţiile de colaborare cu celelalte servicii;

3. colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității;

4. elaborarea de rapoarte de activitate. 

 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;

2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor;  

3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.

 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

2. realizarea de evaluări/reevaluari periodice a serviciilor prestate; 

3.dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul centrului

4. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor.

5. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.

 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi

1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile centrului; 

2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a centrului; 

3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;

4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;

5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;

6. elaborarea propunerilor de formare profesională.