Home   |   Harta site     

Casa de Tip Familial IoanaAdresa: Comuna Diosti, str. Santierului nr. 47, jud. Dolj  

Telefon: 0374/903.530

Sef centru: Tutu Teodor - Radian

 

Identificarea serviciului social

Serviciul social Casa de Tip Familial „Ioana”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este infiintat si administrat de furnizorul Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000698/25.04.2014, detine Licenta de functionare nr. 0005087/19.08.2016, cu sediul in Diosti, strada Santierului, Nr.47, judetul Dolj.

 

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Casa de Tip Familial „Ioana” este asigurarea accesului copilului cu handicap/dizabilitati, lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai si pentru care s-a instituit o masura de protectie speciala, la servicii specializate de gazduire, ingrijire, reabilitare, educatie si pregatire in vederea reintegrarii sau integrarii familiale si integrarii/includerii sociale.

 

Cadrul legal de infiintare, organizare si functionare

(1) Serviciul social Casa de Tip Familial „Ioana” functioneaza cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare si functionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului

De asemenea, pentru buna organizare si functionare a serviciului social sunt aplicabile toate actele normative incidente.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidential destinate copiilor din sistemul de protectie speciala.

 

Beneficiarii serviciilor sociale

Beneficiarii serviciilor sociale acordate in Casa de Tip Familial “Ioana sunt copiii/tinerii cu handicap/dizabilitati, lipsiti, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii plasamentului.