Home   |   Harta site     

Bilete transport interurbanPotrivit prevederilor art.24 alin. (1) – (6) din din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de gratuitatea transportului interurban , in Romania, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului de tren interregio clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, urmatoarele categorii de persoane:

 1. persoanele cu handicap grav;
 2. persoanele cu handicap accentuat;
 3. insotitorii persoanelor cu handicap grav, numai in prezenta acestora;
 4. asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav;
 5. insotitorii copiilor cu handicap accentuat, numai in prezenta acestora;
 6. persoanele cu afectiuni renale care necesita hemodializa;
 7. asistentii persoanali sau insotitorii persoanelor cu handicap care necesita hemodializa.

Operatorii de transport interurban pot presta serviciile de transport pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006 numai in baza conventiilor incheiate cu DGASPC Dolj.

Societatile de transport, care asigura transportul gratuit al persoanelor cu handicap, asistentilor personali, insotitorilor si reprezentantilor legali ai acestora:

 • TRNSPORT FEROVIAR
 1. C. SOFTRANS S.R.L.
 2. C. TRNSFEROVIAR CALATORI S.R.L.
 3. C. INTERREGIONAL CALATORI S.R.L.
 4. C. REGIO CALATORI S.R.L.
 5. C. SNTFC CFR CALATORI

 

 • TRANSPORT AUTO
 1. C. DACOS S.R.L.
 2. C. ANTARES S.R.L.

Documentele necesare eliberarii biletelor de calatorie gratuita sunt, dupa caz, urmatoarele:

Act de identitate copie si original: persoana cu handicap/asistent personal al persoanei cu handicap /insotitorul persoanei cu handicap/ reprezentantul legal al persoanei cu handicap.

Adeverinta din care sa rezulte calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap grav sau copia contractului de munca al acestuia.

In conformitate cu prevederile  HG nr.1118/2020 privind modificarea si completarea HG nr. 1017/2018 pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum si pentru punerea in aplicare a prevederilor art.24 alin. (9) si (10) din Legea nr,448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, acestea pot opta pentru:

 • acordarea biletelor transport interurban                                         

 

 • decontarea carburantului pentru transportul cu autoturismul

 

Cererea pentru exprimarea optiunii este datata si semnata de catre persoana care o completeaza.

 

Daca a fost exprimata optiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acorda bilete de transport interurban asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

Optiunea este valabila tot anul calendaristic.

 

In cazul optarii pentru decontarea  carburantului, suma maxima decontata in decursul unui an, este :

 • 1500lei, in cazul persoanelor cu handicap grav, in limita a 24 calatorii.
 • 750 lei, in cazul persoanelor cu handicap accentuat, in limita a 12 calatorii
 • In situatia in care incadrarea in grad de handicap se modifica inainte de data la care expira documentul care atesta incadrarea in grad de handicap, drepturile se acorda conform gradului obtinut, pe perioada de 12 luni din cadrul perioadei de valabilitate a noului document de incadrare in grad de handicap.

 

Decontul se va depune la sediul DGASPC Dolj, Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala, camera 40,  in maxim 60 de zile de la data inscrisa pe bonul fiscal si va cuprinde:

 • cerere pentru exprimarea optiunii prevazuta la art.24 alin.(9) si (10) dinLegea nr.448/2006 (ANEXA nr.1 la modaliatea de decontare);
 • cerere pentru decontarea carburantului in baza art.24 alin.(9) si (10) din Legea nr.448/2006 (ANEXA nr.2 la modalitatea de decontare)
 • copie certificat de incadrare in grad de  handicap;
 • copie act identitate persoana cu handicap/asistent personal/insotitor/curator;
 • copie certificat nastere pentru minorul cu handicap care nu a implinit varsat de 14 ani;
 • copie contract de munca asistent personal;
 • copie dispozitie curatela emisa de catre judecatorie;
 • extras de cont pe numele persoanei adulte cu handicap;
 • extras de cont pe numele reprezentantului legal in cazul minorului cu handicap;
 • bonul/bonurile fiscale de carburant ,emis(e) de societatile de distributie a produselor petroliere, datate si stampilate cu stampila distribuitorului.

 

Cererea  de decont carburant  poate fi  completata  de catre persoana cu handicap, asistentul personal, insotitorul sau curatorul acesteia. Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontul se va realiza de catre DGASPC Dolj se realizeaza pe baza tarifelor legitimatiilor pentru calatoria cu trenul interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a , chiar daca ruta declarata de persoana cu handicap nu este prevazuta cu infrastructura feroviara.